Gniezno: Katechezy liturgiczne przed niedzielną Mszą

Od pierwszej niedzieli Wielkiego Postu, w kościołach archidiecezji gnieźnieńskiej przed każdą Mszą św. głoszone będę krótkie katechezy liturgiczne.

Ich treść – jak napisał prymas Polski abp Józef Kowalczyk – ma się przyczynić do pełniejszego, świadomego i czynnego udziału w obrzędach liturgicznych. Katechezy przygotowane zostały w ramach realizacji programu duszpasterskiego w „Komunii z Bogiem” przez liturgistę ks. prof. Jerzego Stefańskiego.

Wierni będą mieli okazję przypomnieć sobie m.in. jak powstała Msza św., jak jest zbudowana, dlaczego sprawowana jest w niedzielę i jakie warunki trzeba spełnić, aby owocnie w niej uczestniczyć.

„Wielu wiernych pragnie jak najpełniej uczestniczyć w Eucharystii. Zdają sobie sprawę, że udział w Mszy św. nie może ograniczyć się jedynie do fizycznej obecności. Konieczne jest wewnętrzne zaangażowanie, aktywna i świadoma modlitwa, uważne słuchanie i rozważanie słowa Bożego. Katechezy liturgiczne z całą pewnością w tym pomogą i jednocześnie pozwolą wiernym odświeżyć podstawowe wiadomości dotyczące Eucharystii i sposobu jej sprawowania” – mówi ks. Zbigniew Przybylski, rzecznik prasowy Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. 

Pierwsza katecheza wygłoszona zostanie w najbliższą niedzielę 13 marca. Będzie poświęcona „historii” i znaczeniu Mszy św. Kolejne odpowiedzą na pytanie, dlaczego Msza św. w niedzielę ma tak wyjątkowy charakter, jak jest zbudowana, dlaczego sprawowana jest w kościele i jaką wymowę oraz symbolikę mają szaty liturgiczne kapłana. W kolejne niedziele omówione zostaną szczegółowo poszczególne części Mszy św. oraz sprawowane w czasie jej trwania obrzędy liturgiczne.

inf. KAI

Zobacz także