Gniezno: Odbyły się uroczystości ku czci św. Wojciecha

Kilka tysięcy wiernych oraz ponad 30 kardynałów, arcybiskupów i biskupów uczestniczyło w Gnieźnie w dorocznych uroczystościach patronalnych ku czci św. Wojciecha – głównego patrona Polski i archidiecezji gnieźnieńskiej.

W tym roku w sposób szczególny przywoływano osobę papieża Jana Pawła II, który jeszcze jako arcybiskup krakowski wielokrotnie w gnieźnieńskich odpustowych uczestniczył.

Jak co roku uroczystości rozpoczęły się I Nieszporami o św. Wojciechu sprawowanymi 24 kwietnia wieczorem w katedrze gnieźnieńskiej pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Celestino Migliore. Homilię podczas nabożeństwa wygłosił bp Piotr Libera z Płocka. 

W czasie nabożeństwa prymas Polski abp Józef Kowalczyk poświęcił płaszcze dla 16 nowych członków Towarzystwa św. Wojciecha, które propaguje i krzewi kult swojego patrona w archidiecezji gnieźnieńskiej i diecezji bydgoskiej. Po nieszporach z katedry gnieźnieńskiej przy biciu dzwonu św. Wojciecha wyruszyła procesja z relikwiami męczennika, która przeszła ulicami Gniezna do kościoła św. Michała Archanioła na Wzgórzu Zbarskim, gdzie odbyło się całonocne czuwanie. 

W Poniedziałek wielkanocny srebrną trumienkę z relikwiami św. Wojciecha przeniesiono w procesji udekorowanymi ulicami Gniezna na Plac św. Wojciecha u stóp katedry, gdzie pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza sprawowana była uroczysta Suma odpustowa. W procesji, której przewodniczył abp. Stanisław Gądecki z Poznania podążali m.in. kard. Józef Glemp, kard. Henryk Gulbinowicz, kard. Kazimierz Nycz z Warszawy, abp Celestino Migliore, abp Marian Gołębiewski z Wrocławia, abp Henryk Muszyński, biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzek, bp Piotr Libera z Płocka i bp Jan Tyrawa z Bydgoszczy. 

W procesji podążali również paulini, bracia z Towarzystwa św. Wojciecha, gnieźnieńscy duchowni, siostry zakonne, przedstawiciele miejscowych parafii, reprezentanci różnych grup zawodowych, organizacji i stowarzyszeń katolickich, gnieźnieńscy parlamentarzyści i przedstawiciele władz miejskich, powiatowych i wojewódzkich. W homilii kard. Stanisław Dziwisz wskazał na św. Wojciecha i św. Stanisława jako dwa filary, które przez całe wieki podtrzymywały naszą wspólnotę wiary, nadziei i miłości, naszą polską tożsamość. „Dziś wyrasta nam jeszcze jeden filar – Jan Paweł II, który w święto Miłosierdzia Bożego dostąpi chwały ołtarzy” – mówił metropolita krakowski.

Podobnie jak w poprzednich latach podczas Eucharystii Prymas Polski wręczył przedstawicielom młodzieży księgi Pisma Świętego. Otrzymali je członkowie Szkolnego Koła Caritas z III LO w Gnieźnie oraz uczniowie Zespołu Szkół Katolickich w Inowrocławiu. Po komunii nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore pobłogosławił i nałożył krzyże misyjne misjonarzom, którzy już niebawem rozpoczną posługę misyjną. W tym roku otrzymało je 30 osób. Będą pracować m.in. w Peru, Boliwii, Uzbekistanie, Kazachstanie, Meksyku. Kanadzie, Jamajce, Tanzanii. Kamerunie, Nigerii, Kubie, w USA i Republice Środkowej Afryki.

Na zakończenie liturgii, słowa podziękowania do duchownych i wiernych skierował prymas Polski abp Józef Kowalczyk. Gnieźnieńskie uroczystości świętowojciechowe zakończą się dziś po południu w katedrze gnieźnieńskiej II Nieszporami o św. Wojciechu, którym przewodniczyć będzie gnieźnieński biskup pomocniczy Bogdan Wojtuś obchodzący w tym roku złoty jubileusz kapłaństwa.. Po nabożeństwie Prymas Polski udzieli tradycyjnego błogosławieństwa dzieciom. 

Św. Wojciech urodził się w 956 r. w czeskich Libicach. Był szóstym dzieckiem książęcej pary Sławnika i Strzyżysławy. Od dziecka przeznaczony do stanu duchownego, w wieku 27 lat został biskupem praskim. Bezkompromisowy, niezrozumiany i skonfliktowany z diecezjanami wyjechał do Rzymu. Tam wstąpił do klasztoru benedyktynów na Awentynie. Po nakazanym przez papieża powrocie do Pragi i ponownym konflikcie z wiernymi zdecydował się na wyjazd na misje.

Wojciech gościł w Gnieźnie u księcia Bolesława Chrobrego tuż przed wyjazdem na północ, do plemienia Prusów. W drodze zatrzymał się w Gdańsku, gdzie nauczał i chrzcił. 23 kwietnia 997 r. po nieudanej próbie chrystianizacji Prusów został przez nich zamordowany. Według tradycji Bolesław Chrobry wykupił jego ciało z rąk pogan za tyle złota, ile ważyło, a następnie złożył w Gnieźnie, w kościele zbudowanym na Wzgórzu Lecha. Dwa lata później, w 999 r. papież Sylwester II wyniósł Wojciecha na ołtarze, a w roku następnym do Gniezna pielgrzymował cesarz niemiecki Otton III, który ogłosił papieską decyzję o erygowaniu pierwszej polskiej archidiecezji i metropolii ze stolicą w Gnieźnie. Pierwszym arcybiskupem gnieźnieńskim został przyrodni brat Wojciecha, Radzym Gaudenty, czczony dziś jako błogosławiony.

Zjazd Gnieźnieński w 1000 r. był również pierwszym odnotowanym w kronikach aktem kultu św. Wojciecha. Kolejne wzmianki pochodzą z przełomu XII i XIII w., z którego to okresu zachowało się kilkanaście dokumentów noszących podpisy książąt wielkopolskich i tę samą datę – 23 kwietnia, co wskazuje na to, że uroczystości patronalne ku czci św. Wojciecha miały już formę zorganizowaną. 

Uroczystości świętowojciechowe o charakterze zbliżonym do współczesnego, zaczęto organizować w Gnieźnie w pierwszej połowie ubiegłego wieku. Przez szereg lat miały one wymiar wyłącznie diecezjalny, ograniczany dodatkowo w czasach PRL-u. Dopiero w latach 80. ubiegłego wieku nabrały charakteru ogólnopolskiego, a ostatnio także międzynarodowego.

inf. KAI

Zobacz także