Godzinki o Najświętszym Sercu Pana Jezusa

Mało kto wie, że obok tradycyjnych nabożeństw wielkopostnych takich, jak Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, istnieją inne, równie piękne nabożeństwa, które przygotowują nas do dobrego i owocnego przeżywania misterium paschalnego. Niektóre z nich żyją dotąd w różnych regionach Polski.

Chcemy Wam przybliżyć Godzinki o Najświętszym sercu Pana Jezusa.

Nabożeństwo to powstało na przełomie XVIII/XIX wieku. Zatwierdzone przez Stolicę Apostolską dekretem św. Kongregacji Obrzędów z dnia 26 II 1901 roku „do użytku publicznego, jak i prywatnego”.

Godzinki odprawiano w każdy piątek Wielkiego Postu, jak również w miesiącu czerwcu, kiedy w sposób szczególny Kościół pochyla się nad tajemnicą Serca Pana Jezusa.

Bóg okazał nam swoją miłość widzialnie w osobie swojego Syna. Tajemnica Wcielenia przypomina nam, że Bóg jest osobą i szuka naszej osoby; ma serce i mówi do naszego serca. Tę tajemnicę i zarazem piękną prawdę zgłębiają poszczególne strofy Godzinek.

Godzinki o Najśw. Sercu Pana Jezusa do dziś odmawia się w Łomżyńskiem.

pdf Godzinki – tekst w formacie pdf

Dawid Kusz OP

Zobacz także