Grabarka: obchody Święta Przemienienia Pańskiego

Ok. 5 tys. wiernych uczestniczyło w głównych uroczystościach święta Przemienienia Pańskiego w noszącej to wezwanie cerkwi na Górze Grabarce. Uroczystą liturgię sprawował metropolita warszawski i całej Polski abp Sawa w asyście trzech prawosławnych biskupów i kilkunastu kapłanów.

Uroczystość Przemienienia Pańskiego zwana jest też świętem Spasa Izbawnika (Zbawiciela). Liturgię, która rozpoczęła się we wtorek 19 sierpnia rano sprawował metropolita Sawa wraz z abp. Szymonem, ordynariuszem diecezji łódzko – poznańskiej, abp. Jeremiaszem z diecezji wrocławsko – szczecińskiej i rektorem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej oraz biskupem piotrkowskim, Paisjuszem.

Kazanie wygłosił ks. Andrzej Lewczak, wikariusz katedry metropolitalnej w Warszawie. Nawiązując do słów dzisiejszej Ewangelii mówiącej o Przemienieniu Pańskim, wspomniał o konieczności wewnętrznej przemiany człowieka – metanoi. Podkreślił, że każdy powinien odnawiać w sobie Boży obraz i kierować się ku Bożemu światłu, które objawiło się na Górze Tabor. Zaznaczył, że każdy potrzebuje tej przemiany, „aby nie zatracić się w doczesności, codziennej gonitwie, odmętach swoich namiętności". Ks. Lewczak przestrzegał też przed zagrożeniami, które niesie współczesny świat, a które – jak mówił – godzą przede wszystkim w ludzi młodych.

Liturgia zakończyła się ok. południa uroczystą procesją wokół cerkwi z tradycyjnym odczytaniem 4 fragmentów Ewangelii.

W świątecznym posłaniu do wiernych abp Sawa przypomniał, że co roku na Grabarkę przybywają liczne piesze pielgrzymki wiernych, którzy idą tam, "by przemienić swoje życie i wzmocnić się duchowo". Wiele osób przynosi krzyże, by ustawić je na wzgórzu w intencji osobistej albo społecznej. Metropolita dziękował im za "heroizm wiary".

Z okazji obchodzonego 19 sierpnia święta Przemienienia Pańskiego już kilka dni temu prawosławni pielgrzymi wyruszyli na Górę Grabarkę, by wziąć udział w uroczystościach w cerkwi pod tym wezwaniem. Na miejsce dotarli już wczoraj wieczorem.

W poniedziałek 18 sierpnia, w przededniu święta Przemienienia Pańskiego, na Grabarce odbyło się wieczorne nabożeństwo całonocnego czuwania ku czci Przemienienia Pańskiego. O godz. 23 został odprawiony Akatyst za zmarłych, a o północy molebień dziękczynny.

Góra Grabarka z cerkwią Przemienienia Pańskiego i żeńskim klasztorem św. Marty i Marii jest największym i najważniejszym prawosławnym sanktuarium w Polsce. Nazywana jest "Górą krzyży" oraz "Górą modlitwy". Przed murem otaczającym wzgórze znajduje się studzienka z wodą, która w myśl tradycji przynosi chorym ukojenie. Pielgrzymowanie z krzyżami na Świętą Górę sięga początków XVIII wieku. Podczas epidemii w 1710 r. jeden z okolicznych mieszkańców doznał objawienia, wedle którego przed zarazą można się było schronić jedynie na górze Grabarce. Od 1948 r. nad tym prawosławnym sanktuarium sprawują pieczę mniszki żeńskiego monasteru pod wezwaniem Świętych Marty i Marii.

Na Górę Grabarkę przybyli pielgrzymi w pieszych pielgrzymkach z Warszawy, Drohiczyna, Jabłecznej, Bielska Podlaskiego, Hajnówki, Jabłecznej, Białowieży, Siemiatycz, Sokółki oraz miejscowości znajdujących się na trasie pielgrzymki. Największa jest pielgrzymka białostocka, natomiast najdłuższa, licząca ponad 180 km, idzie z Sokółki. Najkrótszą, jednodniową jest pielgrzymka z Siemiatycz. Jak co roku, także i w tym roku w pielgrzymce uczestniczyły osoby z zagranicy.

Cerkiew Przemienienia Pańskiego, znajdującą się na wzgórzu, wielu pielgrzymów trzykrotnie obchodzi na kolanach. W długich kolejkach czekają oni, by pomodlić się przed ikoną Matki Boskiej Iwierskiej, której kopia – dar greckich mnichów – jest przechowywana na Grabarce od 2000 r.

Inf. KAI

 

Zobacz także