Greckokatolicki Sobór Eucharystyczny trwa we Lwowie

Sesja naukowa, zatytułowana "Narodowy Kongres Eucharystyczny", rozpoczęta 24 czerwca rano na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim (UUK) we Lwowie, zapoczątkowała Sobór Eucharystyczny - najważniejsze w tym roku wydarzenie Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK).

Jest to wkład tego Kościoła do obchodów ogłoszonego w październiku ub.r. przez Jana Pawła II Roku Eucharystii. Podczas Soboru, który potrwa do niedzieli 26 czerwca, biskupi UKGK i rzymskokatoliccy z Polski ogłoszą akt pojednania polsko-ukraińskiego, ten sam, który zawarto w czasie III Krajowego Kongresu Eucharystycznego w Warszawie 19 czerwca.

Sobór Eucharystyczny we Lwowie rozpoczęła liturgia, której przewodniczył emerytowany biskup iwanofrankowski Sofron (Mudryj) w towarzystwie biskupa samborsko-drohobyckiego Juliana (Woronowskiego) i ponad 20 księży z całej Ukrainy. W kazaniu główny celebrans podkreślił, że "Eucharystia niezmiennie była i jest ożywiającym sercem Kościoła Chrystusowego". Dodał, że mimo wszelkich zmian dziejowych i różnorodności warunków wierni zawsze gromadzili się w świątyniach, aby pod przewodnictwem biskupów i duchowieństwa łamać chleb i spożywać go z jednego kielicha, jak to przed wiekami polecił Chrystus swoim uczniom. "Nie lękajmy się tego świata z jego przemocą i bezprawiem! Otwórzmy drzwi Chrystusowi, jedynemu Zbawicielowi człowieka, jedynej drodze, prowadzącej do prawdziwej wolności, jedynej prawdzie, wiodącej do pełni życia w Bogu i z Bogiem" – mówił dalej kaznodzieja.

Zaznaczył, że wszystkie te prawdy zawierają się w Eucharystii, która jest lekiem, "jakiego potrzebuje dzisiejszy człowiek, aby wyleczyć się ze swych różnych chorób". "To ona promieniuje swą uzdrowicielską energią Bożą, która może zmazać winy, a zarazem zmienić sens życia i dać nadzieję na przyszłość" – powiedział bp Sofron. Dodał, że "Eucharystia jest żywą i wieczną pamiątką dokonanego przez Chrystusa dzieła zbawienia ludzi, dowodem Jego obecności i Jego stale trwającej miłości do człowieka bez względu na to, kim on jest oraz gdzie, kiedy i jak żyje; jest już tu, na ziemi, zadatkiem wiecznego spokoju i szczęścia".

Biskup zaznaczył też, że Kongres ma za zadanie pogłębić i wyjaśnić trzy najważniejsze zagadnienia dotyczące Eucharystii: czym ona jest sama w sobie, czym jest dla nas i co my możemy dać Chrystusowi, utajonemu w tym sakramencie.

Zarówno sam Kongres, jak i Sobór są czymś niezwykłym dla UKGK i dla wschodniego chrześcijaństwa zarówno związanego z Rzymem (katolickie Kościoły wschodnie), jak i pozostającego poza wspólnotą z Kościołem katolickim (prawosławie i chrześcijaństwo niechalcedońskie). W tradycji wschodniej nie jest bowiem przyjęte publiczne wystawianie Najświętszego Sakramentu, a tym samym publiczny jego kult. Decyzję o włączeniu się UKGK w świętowanie Roku Eucharystii podjął Synod Biskupów tego Kościoła, który obradował w Kijowie w dniach 5-12 października 2004. Program i miejsce obchodów zatwierdził później Synod Biskupów Metropolii Kijowsko-Halickiej.

Przewodniczący komitetu organizacyjnego ks. mitrat Mychajło Dymyd. na konferencji prasowej we Lwowie podkreślił, że ponieważ stosowany w Kościele łacińskim termin "kongres" ma podtekst naukowy, to postanowiono, że będzie ono używane tylko w odniesieniu do wspomnianej sesji naukowej na UUK we Lwowie. Samo zaś spotkanie, poświęcone eucharystii, nazwano Soborem Eucharystycznym, zgodnie ze wschodnią tradycją kościelną, w której wielkie zgromadzenia z udziałem biskupów, duchowieństwa, zakonników i świeckich noszą nazwę soborów.

Dwoma najważniejszymi jego wydarzeniami są: wspomniany Kongres (24-25 czerwca) i uroczysta liturgia, tzw. archijerejska (biskupia) – 26 czerwca na Placu Wolności we Lwowie. Udział w niej zapowiedzieli wszyscy biskupi i większość duchowieństwa UKGK.

Ks. mitrat podkreślił m.in., że Kongres powinien wykazać, że liturgia dorównuje Eucharystii, tzn. że wszyscy uczestnicy liturgii powinni pragnąć przystąpić do komunii, oraz przypomnieć, że chrześcijaństwo tradycji kijowskiej pamięta wspólną eucharystię, sprawowaną do 1596 r. [rok Unii Brzeskiej – KAI], która trwała po podziale jurysdykcyjnym między Rzymem a Konstantynopolem aż do roku 1726 lub 1744 (zależy od dokumentów). "Jesteśmy chrześcijanami Kościoła Kijowskiego i wiemy z doświadczenia historycznego, że wspólna komunia jest możliwa i będziemy działać w tym kierunku" – dodał na zakończenie.

Sobór Eucharystyczny poprzedziły liczne spotkania, konferencje, seminaria, dyskusje okrągłego stołu, wykłady i inne imprezy na wszystkich szczeblach: w diecezjach, dekanatach i parafiach. Ich zasadniczym tematem był sakrament eucharystii w różnych ujęciach. Uwieńczeniem wszystkich tych działań jest właśnie dwudniowe zgromadzenie kongresowe na UUK (24-25 bm.).

Komitet Organizacyjny opracował już oficjalne logo i hasło Soboru, a także jego oficjalną ikonę. Hasłem są słowa: "Jeśli kto będzie spożywał ten chleb, będzie żył na wieki". Ikona przedstawia scenę Ostatniej Wieczerzy, utrzymaną w tradycjach ikonopisarstwa greckiego i ruskiego.

W ramach Soboru Eucharystycznego przewidziano – oprócz Kongresu – także program kulturalno-artystyczny i modlitewny. Ten pierwszy trwał od 26 kwietnia do 26 maja i obejmował koncerty muzyki sakralnej, przedstawienia operowe i teatralne (m.in. wystawienie sztuki Karola Wojtyły "Hiob") oraz wystawę ikon z XX wieku. Na część modlitewną w dniach 25-26 czerwca składają się czuwania i nabożeństwa, a także pokazy filmów i przedstawienia teatralne o treści religijnej w kościołach lwowskich. Uwieńczeniem wszystkich tych przedsięwzięć będzie wspomniana liturgia na Placu Wolności, która rozpocznie się o godz. 10 rano. O godz. 11 ma zostać odczytano akt pojednania narodów ukraińskiego i polskiego.

Na Sobór już przybyły i jeszcze przyjadą delegacje grekokatolików z całej Ukrainy, a także z innych krajów, m.in. z Polski, Węgier, Słowacji, Rosji, Mołdawii, Rumunii i krajów nadbałtyckich. Pielgrzymi będą gośćmi 27 parafii Lwowa. Polaków przyjmie parafia św. Onufrego, prowadzona przez oo. bazylianów.

inf. KAI

 

Zobacz także