Grekokatolicki Kongres Eucharystyczny trwa w Przemyślu

Mołebniem czyli nabożeństwem do Chrystusa Chleba Życia, odprawionym w soborze świętego Jana Chrzciciela rozpoczął się 3 lipca w Przemyślu Kongres Eucharystyczny grekokatolickiej metropolii przemysko-warszawskiej. Następnie świętej liturgii przewodniczył metropolita przemysko-warszawski abp Jan Martyniak. Na Kongres przybyli także wierni ze Słowacji.

Grekokatolicy z Polski i Słowacji uczestniczyli 4 lipca w poświęceniu odnowionego pomnika ks. Jana Mohylnickiego na przemyskim cmentarzu, dzień później uczestniczyć będą w soborze metropolitalnym będą mogli obejrzeć wystawę "Eucharystia a sztuka cerkiewna", na której wyeksponowano księgi i naczynia liturgiczne oraz antyminsy.

6 lipca wysłuchają koncertu "Duchowe skarby Cerkwi", podczas którego wystąpią trzy chóry – "Żórawli", "Namysto" oraz chór Seminarium Duchownego ze Lwowa. Kongres zakończy się następnego dnia Świętą Liturgią w soborze świętego Jana Chrzciciela pod przewodnictwem abp Martyniaka i z udziałem duchowieństwa greckokatolickiego w całej Polski.

W przeddzień rozpoczęcia Kongresu, 2 lipca w Radoszycach koło Komańczy odbyła się pielgrzymka grekokatolików z Polski i Słowacji do sanktuarium Bożego Ciała.

Podczas Kongresu poświęcony zostanie pomnik ks. Jana Mohylnickiego. Żył on w latach 1778-1831, urodził się w rodzinie księdza grekokatolickiego. Był autorem pierwszej gramatyki ukraińskiej w Galicji, proboszczem i administratorem parafii, położonych niedaleko Przemyśla. Ks Mohylnicki był założycielem pierwszego w Galicji Towarzystwa Oświatowego dla Duchownych i dyrektorem Instytutu dla Diaków i Nauczycieli, autorem pierwszych podręczników szkolnych i rozpraw o języku ukraińskim. Jego dewizą życiową było zdanie: "Język jest własnością narodu, nikt nie powinien zapominać mowy ojców swoich".

inf. KAI

 

Zobacz także