Grekokatolickie uroczystości Wielkanocne w Przemyślu

Wierni Kościoła grekokatolickiego obchodzili w ostatnią niedzielę uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. W Przemyślu liturgii paschalnej w katedrze przewodniczył abp Jan Martyniak metropolita przemysko-warszawski.

Liturgia rozpoczęła się o godz. 8.00 rano obrzędem przeniesienia całunu z grobu Pańskiego na ołtarz. Symbolizuje on obecność Chrystusa Zmartwychwstałego w kościele. Następnie kapłani po procesji paschalnej otworzyli drzwi do świątyni na znak przyjścia Chrystusa. Rozpoczęła się jutrznia paschalna, na zakończenie której wierni całowali ikonę Zmartwychwstania Pańskiego, Ewangelię i krzyż, który trzymał abp Martyniak.

Po jutrzni metropolita sprawował liturgię paschalną, w czasie której wygłosił homilię. Mówiąc o znaczeniu Zmartwychwstania Chrystusa zwrócił uwagę wiernych na wszelkiego rodzaju zagrożenia we współczesnym świecie, które mogą osłabić wiarę. Wskazał na książkę "Kod Leonarda da Vinci" Dana Browna i niedawno opublikowaną tzw. ewangelię Judasza. – Świat próbuje w jakiś sposób osłabić wiarę wiernych przez publikację takiego rodzaju tekstów – powiedział abp Martyniak. Zachęcał, by wierni słuchali głosu Kościoła i sami pogłębiali swoją wiarę.

Abp Martyniak nawiązał też do sytuacji współczesnego człowieka, który uwikłany w różnego rodzaju problemy, często sam nie może sobie poradzić. Poprosił, by każdy zwrócił się do zmartwychwstałego Pana, który do każdego wyciąga swoją pomocną dłoń i może przeprowadzić nawet przez najbardziej trudne okresy naszego życia. Na zakończenie liturgii abp Martyniak pobłogosławił chleb, który przez cały tydzień – nazywany w Kościele grekokatolickim Tygodniem Światła – pozostanie na ołtarzu. Zostanie on rozdany wiernym dopiero w przyszłą niedzielę.

W liturgii paschalnej uczestniczyli księża z całego dekanatu przemyskiego, ojcowie bazylianie z klasztoru w Przemyślu oraz siostry zakonne. Po liturgii wierni udali się do domów na wielkanocne śniadanie. Dziś jeszcze, o godz. 17.00, uczestniczyć będą w nieszporach paschalnych.

Na podst. KAI

 

Zobacz także