Gubią dziecko, a Ono staje się dorosłe

To pamiętna pielgrzymka dla Rodziny z Nazaretu.

Jezus ma 12 lat – i jak każdy chłopiec izraelski w tym wieku, zostaje uznany za zdolnego do przestrzegania przykazań Prawa Mojżeszowego. Rodzi się dla Prawa. Staje się Synem Przykazania (bar micwa).

Jest odpowiedzialny za siebie przed Bogiem. Ojciec takiego chłopca dziękuje Bogu za uwolnienie go od odpowiedzialności za grzechy syna. Czy Józef zdaje sobie sprawę, że to jego Syn uwolni nie tylko jego, ale wszystkich od odpowiedzialności za grzech?

Józef z Maryją wyruszają w tę podróż z dzieckiem i nie zauważają wejścia Jezusa w dorosłość. Gubią Dziecko, szukają Dziecka, a odnajdują Nauczyciela, którego pytaniami i odpowiedziami zadziwiają się zgromadzeni w świątyni nauczyciele.

Staje się człowiekiem dorosłym – bo w pełni jest w „sprawach Ojca”, bo dopuszcza niezrozumienie, ból i niepokój najbliższych wobec swojego zachowania, które jest wypełnieniem woli Ojca. Jest dorosły, bo staje się w pełni dzieckiem… Boga.

Zobacz także