Hymn Bedy Czcigodnego

Hymnum canamus Domino,
hymni novi nunc personent:
Christus novo cum tramite
ad Patris ascendit thronum.

Transit triumpho nobili
poli potenter culmina,
qui morte mortem assumpserat
derisus a mortalibus.

Apostoli tunc mystico
in monte stantes chrismatis
cum matre clara Virgine
Iesu videbant gloriam.

Quos alloquentes angeli:
„Quid astra stantes cernitis?
Salvator hic est”, inquiunt,
„Iesus triumpho nobili,

A vobis ad caelestia
qui regna nunc assumptus est,
venturus inde saeculi
in fine iudex omnium”.

Quo nos, precamur, tempore,
Iesu, redemptor unice,
inter tuos in aethera
servos benignus aggrega.

Da nobis illuc sedula
devotione tendere,
quo te sedere cum Patre
in arce regni credimus.

tekst za:
The Hymns of the Anglo-Saxon Church.  A Study and Edition of the Durham
Hymnal. Ed. Inge B. Milfull. Cambridge: CUP 1996.

Tłumaczenie:

Hymn Panu śpiewajmy,
nowe hymny niech teraz zabrzmią:
Chrystus na tron Ojca
w nowy wstępuje sposób.

Z mocą, we wzniosłym triumfie
wstępuje na szczyt nieba Ten,
który śmiercią pokonał śmierć,
wyśmiany przez śmiertelników.

Apostołowie,
stojący wtedy wraz z przesławną Matką Dziewicą
na mistycznej górze namaszczenia [chodzi o Górę Oliwną – Beda kojarzy jej nazwę z olejem
krzyżma: odejście Chrystusa jest początkiem Jego obecności w sakramentach
oglądali chwałę Jezusa.

Przemówili do nich aniołowie:
„Czemu stoicie wpatrując się w niebo?
 To jest Zbawiciel, Jezus,
 który pełen triumfu został

teraz od was wzięty
do królestwa niebieskiego,
i który stamtąd przyjdzie na
końcu świata jako Sędzia wszystkich”.

W tym więc czasie błagamy,
Jezu, jedyny Odkupicielu,
łaskawie nas zalicz
między Twe sługi w niebie.

Daj, abyśmy tam dążyli gorliwie i pobożnie,
gdzie, jak wierzymy,
Ty z Ojcem
zasiadasz w królewskim pałacu.

Tłumaczenie: Marcin Morawski

 

Zobacz także