Hymn na powrót Alleluja

Alleluja, powiedz, kędy się obracasz Wszemu światu głosząc radość
Znów do nas powracasz?
A odpowiadając
z jasną twarzą głosem słodkim
rzecze Alleluja:
Anioł Pański mi oznajmił Chrystusowe cuda:
Powstał z martwych Pan gwiazd wszystkich 15 śpiewał chwalebnie.

Alleluja, powiedz, kędy się obracasz Wszemu światu głosząc radość
Znów do nas powracasz?
A odpowiadając
z jasną twarzą głosem słodkim
rzecze Alleluja:
Anioł Pański mi oznajmił Chrystusowe cuda:
Powstał z martwych Pan gwiazd wszystkich 15 śpiewał chwalebnie.

Wnet ja pióra rozłożyste unosząc w blaski
Powróciłem 80 by rzec długom
że spełnione stare prawo idzie nowe prawo łaski.
Krzyczcie słudzy, krzyczcie głośno wołajcie dzieci:
Dzisiaj Chrystus nas wykupił z pazurów śmierci.
Ojciec Syna dał żołdakom na mękę dla naszego zbawienia.
Syn ochotnie śmierć wziął na się by nas zbawić od potępienia.
Każdy może dziś pokojem
życiem cieszyć się wiecznym.
Więc śpiewajcie ze mną słudzy wysławiajcie
Paschę świętą.
Chrystus naszym pokojem.

Zobacz także