I Prefacja na Narodzenie Pańskie

Zawczasu umieszczam od razu wpis o I Prefacji na Narodzenie Pańskie, ponieważ od jutra przez kilka dni będę miał bardzo ograniczony dostęp do sieci. Niniejsza prefacja jest wspólna dla Mszałów Pawła VI i Piusa V.

 

Oficjalny polski przekład:

Albowiem przez tajemnicę Wcielonego Słowa zajaśniał oczom naszej duszy nowy blask Twojej światłości; abyśmy poznając Boga w widzialnej postaci, zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych.

 

Oryginał łaciński:

Quia per incarnati Verbi mysterium nova mentis nostrae oculis lux tuae claritatis infulsit: ut, dum visibiliter Deum cognoscimus, per hunc in invisibilium amorem rapiamur.

 

Pochodzenie:

Prefacja ta występuje w papieskim Sakramentarzu gregoriańskim (pierwsza redakcja ok. 625/638 r.), sigla: GrH 51. Potem nieprzerwanie będzie występować w sakramentarzach i mszałach rytu rzymskiego. Bardzo prawdopodobne, że została ona zredagowana przez św. Grzegorza Wielkiego. Tak uważał wybitny belgijski historyk liturgii o. Bernard Capelle OSB (1884-1961).


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....