I Prefacja o Męce Pańskiej

Notatki nt. pochodzenia I Prefacji o Męce Pańskiej z Mszału Pawła VI, obowiązującej w V tygodniu Wielkiego Postu.

Oficjalny polski przekład:

Przez Mękę Twojego Syna dałeś zbawienie całemu światu, który może odtąd wychwalać Twoją wielkość. Na Krzyżu dokonał się sąd nad światem i zajaśniała potęga Chrystusa Ukrzyżowanego.

Oryginał łaciński:

Quia per Filii tui salutiferam passionem sensum confitendae tuae maiestatis totus mundus accepit, dum ineffabili crucis potentia iudicium mundi et potestas emicat Crucifixi.

Pochodzenie:

To jest nowa prefacja, ułożona w ramach posoborowej reformy liturgii. Źródłem dla niej jest następujący fragment Mowy 59. św. Leona Wielkiego (= Mowa 8. o Męce Pańskiej):

O, dziwna potęgo Krzyża! O, niewymownie wspaniałe zwycięstwo cierpienia. W tobie Trybunał Pański, w tobie sąd nad światem, w  tobie moc władcza ukrzyżowanego. Wszystkoś bowiem, Panie, pociągnął do siebie. Kiedyś ty cały dzień wyciągał ręce swe do ludu niewiernego i sprzeniewierzającego się tobie, wszystek świat wziął to poczucie, że twój majestat wyznawać należy” (Mowa 59, 7, w: Św. Leon Wielki, Mowy, red. K. Tomczak, POK 24, Poznań – Warszawa – Lublin 1957, s. 275.)

 

Łaciński fragment tekstu św. Leona:

O, admirabilis potentia Crucis, o ineffabilis gloria Passionis, in qua et tribunal Domini, et iuducium mundi et potestas est crucifixi. Traxisti enim, Domine, omnia ad te, et cum expandisses tota die manus tuas ad populum non credentem et contradicentem tibi, confitendae maiestatis tuae sensum totus mundus accepit”.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....