I Prefacja wielkopostna

Notatki nt. pochodzenia I Prefacji wielkopostnej

Oficjalny polski przekład:

Albowiem pozwalasz Twoim wiernym co roku z oczyszczoną duszą radośnie oczekiwać świąt wielkanocnych, aby gorliwie oddając się modlitwie i dziełom miłosierdzia, przez uczestnictwo w sakramentach odrodzenia osiągnęli pełnię dziecięctwa Bożego.

Oryginał łaciński:

Quia fidelibus tuis dignanter concedis quotannis paschalia sacramenta in gaudio purificatis mentibus exspectare: ut, pietatis officia et opera caritatis propensius exsequentes, frequentatione mysteriorum, quibus renati sunt, ad gratiae filiorum plenitudinem perducantur.

Pochodzenie:

W zasadzie jest to nowa prefacja, natomiast jako podstawowe źródło przy jej skomponowaniu można wskazać jedną z prefacji wielkanocnych Sakramentarza gelazjańskiego (ok. 628/715 r.) – GeV 513:

Ut fidelibus tuis dignanter impendas, quo et paschalia capiant sacramenta et desideranter expectent venturum, ut in mysteriis quibus renati sunt permanentes ad novam vitam his operantibus perducantur.

 

(abyś dał łaskawie Twoim wiernym, aby zachowali wielkanocne sakramenty i z pragnieniem oczekiwali tego co ma przyjść, aby trwając w misteriach  przez które zostali odrodzeni, dzięki ich działaniu zostali doprowadzeni do nowego życia)

Ponadto:

– „purificatis mentibus” – z sekrety piątku II tygodnia Wielkiego Postu w Sakramentarzu gelazjańskimGeV 185;
– „pietatis officia” z homilii 55 św. Leona Wielkiego;
– „opera caritatis” – z homilii 7 św. Leona Wielkiego.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....