I Prefacja zwykła

Notatki nt. pochodzenia 1. Prefacji zwykłej z Mszału Pawła VI.

Oficjalny polski przekład: „W Nim chciałeś wszystko odnowić, abyśmy mogli uczestniczyć w życiu, które On w pełni posiada. On będąc prawdziwym Bogiem, uniżył samego siebie, i przez krew przelaną na krzyżu przyniósł pokój całemu światu. Dlatego został wywyższony nad całe stworzenie i stał się przyczyną wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy są Mu posłuszni”.

Oryginał łaciński: „In quo omnia instaurare tibi complacuit, et de plenitudine eius nos omnes accipere tribuisti. Cum enim in forma Dei esset, exinanivit semetipsum, ac per sanguinem crucis suae pacificavit universa; unde exaltatus est super omnia et omnibus obtemperantibus sibi factus est causa salutis aeternae”.

Pochodzenie: Prefacja jest nowa, została ułożona w ramach posoborowej reformy liturgii. Jak się zdaje, nie ma ona żadnych precedensów liturgicznych a do jej skomponowania posłużyły bezpośrednio teksty biblijne:

–  „in quo omnia instaurare tibi complacuit” – zob. Ef 1, 10Kol 1, 19;

– „et de plenitudine eius nos omnes accipere tribuisti” – zob. J 1, 16;

– „cum enim in forma Dei esset, exinanivit semetipsum” – zob. Flp 2, 6-7;

– „ac per sanguinem crucis suae pacificavit universa” – zob. Kol 1, 20;

– „unde exaltatus est super omnia” – zob. Flp 2, 9;

– „et omnibus obtemperantibus sibi factus est causa salutis aeternae” – zob. Hbr 5, 9.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....