II Prefacja wielkanocna

Notatki nt. pochodzenia II Prefacji wielkanocnej z Mszału Pawła VI.

Oficjalny polski przekład: „Przez Niego synowie światłości rodzą się do wiecznego życia, a bramy nieba otwierają się dla wierzących. On swoją śmiercią wybawił nas od śmierci, a Jego zmartwychwstanie jest zadatkiem naszego zmartwychwstania”.

 

Oryginał łaciński: „Per quem in aeternam vitam filii lucis oriuntur, et regni caelestis atria fidelibus reserantur. Quia mors nostra est eius morte redempta, et in eius resurrectione vita omnium resurrexit”.

Pochodzenie: Jest to stara rzymska prefacja wielkanocna, z drobnymi zmianami zaczerpnięta z Sakramentarza gelazjańskiego (ok. 628/715 r.),  w którym jest ona prefacją Niedzieli Wielkanocnej – GeV 466. W Suplemencie św. Benedykta z Aniane do papieskiego Sakramentarza gregoriańskiego (ok. 810/815 r.) tekst ten stanowi część dłuższej, bardziej rozbudowanej prefacji Niedzieli Wielkanocnej – Sp 1589. W takiej samej dłuższej wersji występuje ona także w sakramentarzach liturgii galijskiej – Mszale z Bobbio (ok. 700 r.) – Bo 258Missale gallicanum vetus (ok. 770 r.) – Ga 198. Św. Benedykt zapewne zaczerpnął ją właśnie ze źródeł galijskich. Stworzył on jednak pewną niejednoznaczność, gdyż Sakramentarz gregoriański miał już swoją prefację Niedzieli Wielkanocnej. Dlatego w późniejszych sakramentarzach (np. Sakramentarz z Fuldy z ok. 975 r.) jest ona przesunięta na poniedziałek w Oktawie. Potem jednak w ogóle wychodzi ona z użycia, gdyż przeważa tendencja do ograniczania liczby prefacji. Z zapomnienia wydobywa ją ostatnia reforma liturgiczna, przywracając ją w pierwotnej krótkiej wersji gelazjańskiej.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....