II niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego / Niedziela in albis

Notatki nt. pochodzenia kolekt jutrzejszej niedzieli w Mszałach Pawła VI i Piusa V

Mszał Pawła VI, II niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego

Tekst: „Deus misericordiae sempiternae, qui in ipso paschalis festi recursu fidem sacratae tibi plebis accendis, auge gratiam quam dedisti, ut digna omnes intellegentia comprehendant, quo lavacro abluti, quo spiritu regenerati, quo sanguine sunt redempti. Per Dominum”.

Notatki nt. pochodzenia kolekt jutrzejszej niedzieli w Mszałach Pawła VI i Piusa V

Mszał Pawła VI, II niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego

Tekst: „Deus misericordiae sempiternae, qui in ipso paschalis festi recursu fidem sacratae tibi plebis accendis, auge gratiam quam dedisti, ut digna omnes intellegentia comprehendant, quo lavacro abluti, quo spiritu regenerati, quo sanguine sunt redempti. Per Dominum”.

Oficjalny polski przekład: „Boże zawsze miłosierny, Ty przez doroczną uroczystość wielkanocną umacniasz wiarę Twojego ludu, pomnóż łaskę, której udzieliłeś, abyśmy wszyscy głębiej pojęli, jak wielki jest chrzest, przez który zostaliśmy ochrzczeni, jak potężny jest Duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni, i jak cenna jest Krew, przez którą zostaliśmy odkupieni. Przez naszego Pana”.

Wzmianka o chrzcie, Duchu i Krwi to niewątpliwa aluzja do 1 J 5, 6-8, tylko zmieniona kolejność (w 1 Liście Jana jest Duch, woda i Krew). Zmiana kolejności raczej nie jest przypadkowa, w modlitwie chyba trzeba to rozumieć jako nawiązanie do trzech sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego w kolejności wzorcowej: chrzest – bierzmowanie (Duch) – Eucharystia (Krew).

Historia modlitwy. Modlitwa została zaczerpnięta z galijskiego Missale Gothicum (ok. 690/710 r., Francja pn. lub pn.-wsch.), gdzie występuje ona jako "Collectio post nomina" między ofertorium i anaforą (funkcja bez ścisłego odpowiednika w strukturze Mszy rzymskiej) soboty Oktawy Wielkanocy. Nie ma śladu obecności tej modlitwy w źródłach rzymskich, styl modlitwy wskazuje zresztą wyraźnie na pochodzenie pozarzymskie.

Mszał Piusa V, niedziela in albis

Tekst: „Praesta, quaesumus, omnipotens Deus: ut, qui paschalia festa peregimus, haec, te largiente, moribus et vita teneamus. Per Dominum”.

Przekład z łac.-pol. Mszału z 1968 r.: „Spraw, prosimy Cię, wszechmogący Boże, abyśmy ukończywszy obchód świąt wielkanocnych, za łaską Twoją zachowali ich ducha w życiu i postępowaniu. Przez Pana naszego”.

We wzmiance o „ukończeniu obchodu świąt wielkanocnych” chodzi o zamknięcie oktawy Wielkanocy, które pierwotnie miało miejsce w sobotę.

Historia modlitwy. Modlitwa jest w Sakramentarzach Gregoriańskich (papieski, ok. 625/638 r. i typu II, ok. 650/683 r.), od razu jako kolekta tej niedzieli. W Gregorianum niedziela ma tytuł „die Dominica post albas” (por. wpis poprzedni, gdzie jest wzmianka nt. dnia zakończenia oktawy).

Mszał Pawła VI. Modlitwa występuje jako kolekta soboty przed Niedzielą Zesłania Ducha Świętego. W przekładzie drobne warianty: „Wszechmogący Boże, spraw…” i „przy Twojej pomocy zachowali ich ducha…”

 


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....