III Archidiecezjalny Kongres Eucharystyczny w Przemyślu

Blisko 1000 wiernych wzięło udział w III Archidiecezjalnym Kongresie Eucharystycznym, który trwał od 9 do 10 września w Przemyślu. Przebiegał on pod hasłem: "Eucharystia źródłem naszej nadziei". Główna uroczystość kongresowa odbyła się w sobotę na przemyskim Rynku. Składały się na nią: konferencje o Eucharystii oraz uroczysta Msza święta, po której odbyła się adoracja i procesja z Najświętszym Sakramentem ulicami miasta do Archikatedry.

Podczas Mszy kongresowej homilię wygłosi biskup rzeszowski Kazimierz Górny. – Wiara w Eucharystię zobowiązuje nas do czynów miłości i miłosierdzia. Nie pozwala nam pozostać obojętnym wobec bezrobocia, pijaństwa, zakłamania, łapówkarstwa, braku miłości w rodzinach, wszelkiego rodzaju patologii społecznych i obojętności – mówił. – Wyrazem naszej troski, miłości do ojczyzny, odpowiedzialności społecznej będzie udział w wyborach, ale "wybierzmy ludzi uczciwych, odpowiedzialnych, kochających naród tych, którzy potwierdzili to już świadectwem życia" – apelował bp Górny.

W darach ofiarnych podczas Mszy kongresowej zostały przyniesione jako owoce Roku Eucharystii duchowe zobowiązania, które zostały spisane na kartkach lub oprawione w skoroszyt z napisem parafii. Złożą się one na ogólnodiecezjalną Księgę Darów, która pozostanie widomym świadkiem osiągniętych owoców Roku Eucharystii.

Uroczystości kongresowe zainicjowane zostały w piątek wieczorem Mszą św. w katedrze przemyskiej pod przewodnictwem miejscowego metropolity abp Józefa Michalika. "Przyszliśmy odnaleźć Chrystusa, z nadzieją popatrzeć w przyszłość, w trudnościach życiowych powiedzieć "zostań z nami Panie" i razem przeżyć godzinę wdzięczności za obecność eucharystyczną wśród nas" – mówił w homilii.

Po Mszy św. odbyło się całonocne czuwanie wiernych z Przemyśla i pielgrzymów z innych miejscowości archidiecezji przed wystawionym w monstrancji Jezusem Eucharystycznym. Adorację prowadziły najpierw siostry zakonne, później zespoły muzyczne i chóry, młodzież z ruchów i wspólnoty parafialne z Przemyśla. O północy miała miejsce kolejna wspólna Eucharystia w intencji o powołania duchowne.

"Dziękuję za wszystkie wysiłki skuteczniejszego pomagania potrzebującym, podejmowane indywidualnie i kolegialnie: w parafialnych zespołach charytatywnych, Szkolnych Kołach Caritas oraz w ruchach i stowarzyszeniach katolickich. Dziękuję za działalność "domy dla dziecka" za inicjatywę Fundacji "Wzrastanie", za akcję samorządów miejskich i gminnych pod nazwą "Wy dajcie im jeść" oraz wysiłek prowadzenia w niektórych parafiach kuchni dla ubogich, świetlic terapeutycznych i innych dzieł pomocy" – napisał abp Michalik w liście do wiernych poprzedzającym kongres.

inf. KAI

 

Zobacz także