III Prefacja wielkopostna

Notatki nt. pochodzenia III Prefacji wielkopostnej

Oficjalny polski przekład:

Ty przyjmujesz nasze wyrzeczenia jako ofiarę ku czci Twojej chwale, bo one poskramiają naszą pychę i otwierają nasze serca na potrzeby biednych. Spiesząc im z pomocą naśladujemy Twoją dobroć.

Oryginał łaciński:

Qui nos per abstinentiam tibi gratias referre voluisti, ut ipsa et nos peccatores ab insolentia mitigaret, et, egentium proficiens alimento, imitatores tuae benignitatis efficeret.

Pochodzenie:

Jest to w zasadzie nowa prefacja, ułożona w ramach posoborowej reformy liturgii, natomiast została ona skomponowana z fraz wziętych z dawnej rzymskiej prefacji, figurującej jako prefacja suchych dni grudniowych w Sakramentarzu Leoniańskim (alias: z Werony, ok. 560/590 r.) – Ve 929, oraz jako prefacja środy suchych dni wrześniowych w Suplemencie św. Benedykta z Aniane do papieskiego Sakramentarza Gregoriańskiego (ok. 810/815 r.) – Sp 1672. Prefacja ta jest znacznie dłuższa, zostały z niej wyjęte tylko niektóre frazy.

Frazy zaczerpnięte:

per abstinentiam tibi gratias referre voluisti”, „egentium proficiens alimento”, „imitatores tuae benignitatis efficeret

n/a


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....