IV Prefacja wielkopostna / Prefacja wielkopostna

Notatki nt. pochodzenia IV Prefacji wielkopostnej. Jest to jednocześnie jedyna Prefacja wielkopostna w Mszale Piusa V.

Oficjalny polski przekład:

Ty przez post cielesny uśmierzasz wady, podnosisz ducha, udzielasz cnoty i nagrody, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Oryginał łaciński:

Qui corporali ieiunio vitia comprimis, mentem elevas, virtutem largiris et praemia, per Christum Dominum nostrum.

Pochodzenie:

Jest to stara rzymska prefacja wielkopostna. Zawiera ją Sakramentarz Gregoriański typu II (ok. 650/683 r.) jako prefację piątku I tygodnia Wielkiego Postu (GrP 161), stąd przejęły ją Frankijskie Sakramentarze Gelazjańskie (archetyp we Flavigny, ok. 760/770 r.), ale jako prefację Środy Popielcowej. W identycznej funkcji wziął ją Suplement św. Benedykta z Aniane do papieskiego Sakramentarza Gregoriańskiego (ok. 810/815 r.; Sp 1546). Jeszcze w niektórych późniejszych sakramentarzach będzie to jedynie prefacja Środy Popielcowej (np. w gregoriańskim Sakramentarzu z Fuldy, ok. 975 r.; F 369), jednak w późniejszej liturgii Rzymu stanie się ona jedyną prefacją wielkopostną. Tak poświadcza Ordinarium Innocentego III (ok. 1213/1216 r.) i tak będzie w późniejszych mszałach.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....