Imienia którgo z księży biskupów powinni używać kapłani w archidiecezji krakowskiej?

Imienia którgo z księży biskupów powinni używać kapłani w archidiecezji krakowskiej? Na początku czerwca ogłoszona została decyzja Ojca Świętego Benedykta XVI, zgodnie z którą ordynariuszem został abp. Stanisław Dziwisz, jednak uroczysty ingres nastąpi 27 sierpnia.

Mszał Rzymski dla diecezji polskich stanowi: "w Modlitwach eucharystycznych należy wymienić imię biskupa diecezjalnego. Można wymieniać biskupów pomocniczych. Jeżeli jest ich więcej, wspomina się ich razem, nie wymieniając imion".

Jak podaje dokument Caeremoniale Episcoporum, w modlitwie eucharystycznej należy wymieniać imię biskupa Kościoła lokalnego dopiero od momentu jego ingresu.

Jednak podczas święceń kapłańskich, których następnego dnia po ogłoszeniu nominacji abp. Dziwisza udzielał na Wawelu kardynał Franciszek Macharski, nie użył on w trakcie odmawiania kanonu mszy św. formuły „ze mną, niegodnym sługą Twoim, z moimi Biskupami pomocniczymi”, ale „z naszym Biskupem Stanisławem”. Zaznaczył także, że to imię nowego metropolity należy wymieniać, sprawując Eucharystię na terenie archidiecezji krakowskiej.

Na podst. wypowiedzi ks. Stanisława Mieszczaka SCJ.

Zobacz także