In die resurrectionis meae, czyli o liturgicznym sposobie czytania Pisma

Responsorium In die resurrectionis meae znam od dawna dzięki słynnemu nagraniu starorzymskich nieszporów paschalnych, dokonanemu przez Marcela Peresa i Ensemble Organum.

. Wydaje mi się, że aktualnie nie jest już ono w użytku, jeśli nie liczyć versus z Alleluja w liturgii Niedzieli Białej, gdzie pojawia się jego pierwsza część, ale kiedyś było zdaje się integralną częścią liturgii wielkanocnej (tu można obejrzeć kilka manuskryptów, które o tym świadczą). Ostatnio, po części przypadkowo, zainteresowałem się bliżej jego tekstem. I odkryłem, że jest ono pod tym względem niezwykłe, a jednocześnie w bardzo sugestywny sposób pokazuje funkcjonowanie tradycji interpretacji biblijnej w ramach tradycji liturgicznej.

Cały tekst na www.christianitas.org


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.