Inauguracja procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II

We wtorek, 28 czerwca, w wigilię uroczystości świętych apostołów Piotra i Pawła, a zarazem zaledwie 87 dni po śmierci Jana Pawła II, uroczyście rozpoczęto jego proces beatyfikacyjny w rzymskiej katedrze pw. św. Jana na Lateranie. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 19. celebracją pierwszych nieszporów przypadającej na środę uroczystości apostołów Piotra i Pawła.

Po nieszporach odczytany został po łacinie dokument wikariatu Rzymu o powołaniu trybunału odpowiedzialnego za dochodzenie diecezjalne w sprawie beatyfikacji Jana Pawła II.

Najważniejszym elementem sesji inauguracyjnej – jedynej jawnej, gdyż następne odbywać się będą za zamkniętymi drzwiami – było złożenie uroczystego ślubowania przez członków trybunału. Pierwszy przysięgę złożył wikariusz dla diecezji rzymskiej kardynał Camillo Ruini. Po nim ślubowali powołani przez wikariat sędziowie i notariusze oraz postulator, ksiądz Sławomir Oder.

Oto tekst przysięgi, którą składano: "W imię Pańskie, przyrzekam z ufnością i skrupulatnością pełnić powierzony mi urząd w procesie w sprawie życia i cnót , a także cudów Sługi Bożego Jana Pawła II, papieża. Przyrzekam również zachować w tajemnicy zeznania świadków i nie mówić o nich z osobami spoza trybunału , mianowanymi w tym procesie. Przysięgam, że nie przyjmę żadnego daru, który zostanie mi wręczony w związku z obecnym procesem. Tak mi dopomóż Bóg".

Po ślubowaniu wszyscy zebrani odmówili zatwierdzoną wcześniej przez kard. Ruiniego modlitwę o beatyfikację sługi Bożego Jana Pawła II, papieża.

W uroczystości otwarcia procesu beatyfikacyjnego wzięła udział delegacja polskiego Episkopatu, a także arcybiskup Stanisławem Dziwiszem, nowomianowany metropolita krakowski i jego poprzednik – kardynał Franciszek Macharski.

Jutro – we środę – Kościół obchodzić będzie uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. Jak zapowiedział w niedzielę Benedykt XVI, dzień ten będzie świętem jedności i powszechności Kościoła. W obchodach uroczystości w Rzymie weźmie udział Bartłomiej I, który jako ekumeniczny patriarcha Konstantynopola, w kościele prawosławnym jest uważany za „pierwszego spośród równych”. Transmisję celebracji o godz. 9.25 zapowiedziała TVP3 Kraków.

 

Zobacz także