Inicjacja chrześcijańska troską Kościoła w Europie

Pod hasłem "Znaki na drodze" ("Sings on the Way") obradowała w dniach 4-8 maja w szwedzkiej Vadstenie XX konferencja europejska nt. katechumenatu dorosłych EUROCAT 2005. Zadaniem takich spotkań, organizowanych co dwa lata w różnych krajach Europy, jest wymiana doświadczeń i szukanie nowych dróg formacji dla dorosłych, pragnących wejść do wspólnoty Kościoła.

Tegoroczne sympozjum miało na celu spojrzenie na życie i formację chrześcijańską jak na drogę pielgrzyma, który powinien znać cel swojej drogi, kształtować wrażliwość na napotykane na niej znaki i zaufać Przewodnikowi, którym jest Chrystus.

Ta forma ewangelizacji, podjęta na nowo w Kościele po Soborze Watykańskim II, coraz śmielej zakorzenia się w duszpasterstwie europejskim i na całym świecie. Jest odpowiedzią na kryzys wiary i rosnące zeświecczenie krajów katolickich. Formacja, oparta na odnowionej księdze Chrześcijańskiego Wtajemniczenia Dorosłych, prowadzi ich do przyjęcia chrztu, bierzmowania i eucharystii oraz do świadomego udziału w życiu Kościoła.

W tegorocznym spotkaniu wzięło udział 67 osób z 19 krajów Europy. Polskę reprezentowali przedstawiciele dwóch najbardziej doświadczonych ośrodków katechumenalnych: s. Adelajda Sielepin CHR z Krakowa i ks. Zbigniew Mistak z Sandomierza. Jak zwykle w konferencji brali też udział przedstawiciele niekatolickich wspólnot chrześcijańskich, w tym roku luteranie i anglikanie.

Konferencja była więc znakiem konkretnej współpracy ekumenicznej. Prelekcjom i obradom, które toczyły się w sanktuarium św. Brygidy, współpatronki Europy i piękna natury, towarzyszyły wspólna modlitwa i refleksja, szczególnie obecna w tym miejscu.

inf. KAI

 

Zobacz także