Jak odmawiać Koronkę do Bożego Miłosierdzia w czasie mszy?

Jolanta Karwowska

Jolanta Karwowska

Przede wszystkim należy zdecydowanie podkreślić, że śpiewanie koronki do Miłosierdzia Bożego w czasie Eucharystii nie jest właściwe. Eucharystii nie powinno się łączyć z innymi celebracjami (wyjątek stanowi tutaj sprawowanie sakramentów, np. chrztu lub małżeństwa, a także Liturgia Godzin). Żadne przepisy nie określają natomiast postawy podczas odmawiania różańca czy nabożeństwa majowego. Jeżeli jest wystawiony Najświętszy Sakrament, to oczywiście wskazane jest uklęknięcie. W przeciwnym wypadku przyjmowana postawa zależy od miejscowego zwyczaju.

Michał Pac OP

Zobacz także