Jak się wybiera papieża? (grafiki)

Kardynałowie wybierają nowego papieża. Jak od strony technicznej wygląda konklawe? Jaka jest procedura głosowania? Co dokładnie dzieje się pomiędzy każdym kolejnym „czarnym dymem”? Poszukaliśmy odpowiedzi na te i podobne pytania związane z wyborem 265 następcy św. Piotra.

Zobacz także

Stanisław Nowak OP

Stanisław Nowak OP na Liturgia.pl

Dominikanin, kantor, rekolekcjonista. Absolwent teologii na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Pracę magisterską poświęcił zagadnieniu egzegezy wyrażenia „pieśń nowa” w Starym Testamencie. Pracownik Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny. Od lat zajmuje się wtajemniczeniem w chrześcijaństwo ochrzczonych dorosłych oraz mistagogią. Uczy chorału młodych dominikanów oraz prowadzi grupę modlitwy średniowiecznym śpiewem – Vigilantes.