Jak używać dzwonków w czasie modlitw eucharystycznych?

Jestem ministrantem, mam prośbę o powiedzenie mi, kiedy - wg przepisów - powinno się dzwonić dwonkami w czasie poszczególnych modlitw eucharystycznych. Z góry dziękuję.

Sławomir Czub

Podczas modlitwy eucharystycznej dzwonimy zawsze przed epiklezą, kiedy kapłan wyciąga ręce nad darami. Ministranci powinni znać ten moment w każdej z Modlitw Eucharystycznych. Tak więc należy użyć dzwonków:

– w Kanonie Rzymskim (I Modlitwa Eucharystyczna) po słowach …i dołącz do grona swoich wybranych; w tej modlitwie na początku kapłan błogosławi dary znakiem krzyża mówiąc …abyś przyjął i pobłogosławił te święte dary ofiarne. Jednak NIE JEST to jeszcze epikleza, więc należy zachować postawę stojącą i nie dzwonić podczas tych słów;

– w II Modlitwie Eucharystcznej po słowach …źródło wszelkiej świętości lub, w niedziele i święta, po słowach Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże;

– w III Modlitwie Eucharystycznej po słowach …składał Tobie ofiarę czystą lub po wspomnieniu tajemnicy dnia w uroczystości i święta;

– w IV Modlitwie Eucharystycznej po słowach …i dopełnia wszelkiego
uświęcenia;

– w V Modlitwie Eucharystycznej po słowach …wyjaśnia nam Pisma i
łamie dla nas chleb;

– w I Modlitwa Eucharystyczna o tajemnicy pojednania po słowach …abyśmy byli świętymi, jak Ty jesteś święty;

– w II Modlitwie Eucharystycznej o tajemnicy pojednania po słowach …abyśmy także my dawali siebie braciom;

– w Modlitwach eucharystycznych z udziałem dzieci po słowach – w pierwszej: …dlatego przynieśliśmy chleb i wino, które otrzymaliśmy od Ciebie; w drugiej: Za to wszystko niech Jezus będzie
błogosławiony; w trzeciej: …bo chce, abyśmy czynili to, co on uczynił.

Michał Pac OP

Zobacz także