Jak zachować się w czasie Adoracji?

W czasie uroczystych wystawień Najświętszego Sakramentu widziałem tak wiele różnych postaw adoracji, że czuję się zagubiony. Czy powinno się przyklękać na jedno kolano, tak jak przed zamkniętym tabernakulum? Czy powinno to być przyklęknięcie dłuższe i bardziej uroczyste, bardziej wyraźne niż w tym drugim przypadku? Czy może powinno się klęknąć na oba kolana?

Z całym szacunkiem dla przyklękania, jako że jest ono jako takie aktem adoracji, ogólne normy liturgiczne nie robią już różnicy między sposobem adorowania Chrystusa zamkniętego w tabernakulum i wystawionego na ołtarzu.

Proste przyklęknięcie na jedno kolano jest odpowiednie w każdej sytuacji. Niemniej jednak niektóre konferencje biskupów przegłosowały przywrócenie stosowania przyklęknięcia na oba kolana przed wystawionym Najświętszym Sakramentem i jest to wymagane w tych krajach. W takiej sytuacji, należy krótko uklęknąć na oba kolana, pochylić lekko głowę, trzymając złączone ręce.

Nie warto chyba przypominać, że przyklęknięcie na jedno kolano nie powinno być redukowane do nagłego przygięcia prawego kolana. Kolano powinno dotknąć miejsca, w którym była stopa, gdy staliśmy prosto. Gest adoracji powinien być przeprowadzony z odpowiednią pauzą.

Gdy byłem młody, mądry ksiądz nauczył mnie wypowiadać wtedy inwokację: „Mój Jezu, uwielbiam Cię w sakramencie Twojej miłości”, by wymierzyć rozsądny czas przyklęknięcia. Można by pewnie klęczeć dłużej, ale to jest dość bezpieczna metoda.

o. Edward McNamara
tłum. Piotr Bator

Powyższy tekst pochodzi ze strony www.zenit.org i zamieszczony został dzięki uprzejmości międzynarodowej agencji informacyjnej Zenit, zajmującej się sprawami związanymi z Kościołem katolickim. Zenit publikuje m.in. pytania dotyczące liturgii, na które odpowiada o. Edward McNamara, profesor liturgiki papieskiego uniwersytetu Regina Apostolorum.

 

Zobacz także