Jakie dary nieść podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej

W naszej parafii pragniemy w trakcie Liturgii Wielkiego Czwartku odbyć procesję z darami. Jakie dary byłyby najbardziej czytelne i odpowiednie na tę wspanialą okoliczność jak je skomentować?

Anna

Oczywiście przede wszystkim należy przynieść w procesji z darami chleb i wino przeznaczone do konsekracji. Poza tym sugerowałbym odnieść się do bardzo starego zwyczaju przyniesienia darów przeznaczonych dla ubogich. Zaleca to Mszał Rzymski: „Na początku Liturgii Eucharystycznej może się odbyć procesja wiernych z darami przeznaczonymi dla ubogich.” W tym czasie można śpiewać, powstałą ok. 800 roku, pieśń Ubi caritas (Gdzie miłość). Dary przeznaczone dla ubogich są wyrazem służby, której uczy nas Jezus, obmywając stopy Apostołom.

Michał Pac OP

Zobacz także