Jarosław 2012: Wspomnienie NMP Królowej

Celebrowanie przypadającego w środę wspomnienia NMP Królowej uczestnicy Festiwalu Muzyki Dawnej w Jarosławiu rozpoczęli od jutrzni i Mszy świętej w opactwie benedyktynek. Eucharystii przewodniczył opat benedyktynów tynieckich, o. Bernard Sawicki.

Wspomnienie Maryi Królowej zostało wprowadzone przez papieża Piusa XII encykliką Ad caeli Reginam (Do Królowej niebios) wydaną 11 października 1954 roku, w setną rocznicę ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi. Już w czasie Soboru Watykańskiego I w roku 1869 biskupi francuscy i hiszpańscy prosili o to święto.

Pierwszy Kongres Krajowy Maryjny we Francji odbyty w Lyonie (1900) prośbę tę ponowił. Uczyniły to również międzynarodowe kongresy maryjne odbyte we Fryburgu (1902) i w Einsiedeln (1904). Od roku 1923 wyłonił się specjalny ruch pro regalitate Mariæ. Początkowo wspomnienie Maryi Królowej obchodzone było w dniu 31 maja, ale w wyniku posoborowej reformy kalendarza liturgicznego przesunięto je na oktawę uroczystości Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny – 22 sierpnia. To właśnie wydarzenie ukoronowania Maryi wspominamy w piątej tajemnicy chwalebnej różańca.

Więcej informacji na temat historii święta na brewiarz.pl. Polecamy lekturę!

Dzisiejszy komentarz do wspomnienia Najświętszej Marii Panny Królowej jest kolażem z czytania i hymnu jutrzni oraz wybranego fragmentu Mszy św., którymi uczestnicy Festiwalu w Jarosławiu rozpoczęli dzień. Czytaniem z Mądrości Syracha modlił się kantor Sławomir Witkowski. Po nim w nagraniu następuje hymn „Maria quae mortalium” (wykonany w tonie VIII), całość zakańcza świąteczne, melizmatyczne „Benedicamus” – głosem wiodącym jest kantor Robert Pożarski.

Jam wyszła z ust Najwyższego pierworodna przed wszystkim stworzeniem: Jam mieszkała na wysokości, a tron mój na słupie z obłoków. (Syr 24, 5.7)

Maryjo, która z miłością
Słuchasz modlitwy człowieczej,
Pokornie Ciebie prosimy:
Przybądź i z nami pozostań.
 
O przyjdź, gdy grzech nas przygniata
Swoim straszliwym brzemieniem;
Rozerwij ciężkie kajdany
Zniewalające sumienia.
 
O przybądź, kiedy doczesność
Szczęścia pozorem przywabia,
By duch nie zboczył ze ścieżki,
Która prowadzi do nieba.
 
Od złej przygody zachowaj
Słabych tej ziemi pielgrzymów;
Napełnij życie pokojem,
Zanim zabłyśnie nam wieczność.
 
W godzinie śmierci, o Pani,
Udziel nam swojej otuchy
I Ty nas wprowadź do raju,
Byśmy tam Boga ujrzeli.
 
Wielbimy Ojca i Ducha
Z Synem, któregoś zrodziła,
Gdyż On Cię szatą ozdobił
Pełni świętości i łaski. Amen.

 

Mszę św. w jarosławskim opactwie celebrował opat tyniecki, o. Bernard Sawicki wraz z dwoma dominikanami: o. Tomaszem Grabowskim i o. Błażejem Matusiakiem. Pieśń „Chrystus Pan karmi nas” z wątkiem „Magnificat” Maryi śpiewa kantor Schola Cantorum Minorum Chosoviensis, Sławomir Witkowski:

Articoli correlati