Jarosław: Koncert dawnych pieśni pasyjnych w bazylice oo. Dominikanów

PlakatKlasztor oo. Dominikanów w Jarosławiu zaprasza na cykl wielkopostnych koncertów i medytacji przy muzyce pasyjnej. Część pierwsza odbędzie się w sobotę, 20 marca 2010: o godz. 18:00 przewidziano Liturgię gregoriańską, a o 19 - Koncert pieśni pasyjnych. 

"Jezusa Judasz przedał za pieniędze nędzne…" tymi słowami rozpoczyna się jeden z najpiękniejszych utworów wielkopostnych – Żołtarz Jezusowy Władysława z Gielniowa. Od Żołtarza wszystko się zaczęło kilka lat temu, kiedy to zespół Vox Angeli po raz pierwszy zanurzył się w pasyjną melodykę dawnych pieśni. Zaczerpnęliśmy ze średniowiecznych i renesansowych kancjonałów przepiękne treści obleczone w staropolską poezję. To wszystko pozwala nam lepiej przygotować się do przeżycia Świąt Paschalnych. Żołtarz to nie tylko zwykła pieśń, ale tok rozmyślań o Bożym umęczeniu.

Zapraszamy naszych słuchaczy do takich właśnie refleksji. Na okres Wielkiego Postu przygotowaliśmy cykl koncertów i medytacji przy muzyce pasyjnej. Będzie to czas zarówno na słuchanie, jak i na modlitwę, czas na zastanowienie. Każdy znajdzie swoje miejsce w przestrzeni świątyni, w którym choć na chwilę zapomni o zgiełku otaczającego świata. Treści jakie niesie ze sobą dawna muzyka pasyjna pozwolą wyciszyć się i zagłębić w przeżywanie Męki Pańskiej. 

"Pamiętajmyż wszyscy wierni Syna Bożego męczenie żałości napełnione. 
To prze nasze nieprawości i rozlicznych grzechów złości przez Adama wzniesione…"

Wiele pieśni pasyjnych to kilkunastu a nawet kilkudziesięciu zwrotkowe formy, opowiadające nie tylko historię Męki Jezusa, ale niemal całego Jego życia. Podczas tegorocznych koncertów można będzie usłyszeć utwory min z Kancjonału Walentego z Brzozowa (1554 r.), z Manuskryptu Klasztoru Sióstr Klarysek z Gniezna (1600 ca.), z Rękopisu Biblioteki Raczyńskich (XVI w) oraz pieśni Cypriana Bazylika. Wędrując po kartach tych wspaniałych manuskryptów, uświadamiam sobie po raz kolejny, że dzięki tej nieprzebranej ilości zwrotek jest czas aby słuchać, zastanowić, jest czas żeby przeżyć.

"Usłysz Twórco dobrotliwy
prośby i płacz nasz rzewliwy,
tego Postu chwalebnego,
w liczbie dni swych czterdziestego.

Zdarz by się to zwierzchnie ciało,
tak pokutą umartwiało
by też i dusza w trzeźwości
pościła się od wszech złości…"

Zobacz także