Jarosław: W sierpniu XXV Festiwal Pieśń Naszych Korzeni

W dniach 20-17 sierpnia w Jarosławiu odbędzie się XXV edycja festiwalu „Pieśń Naszych Korzeni”. Zamiarem tegorocznej edycji jest przyjrzenie się kulturowym, a szczególnie muzycznym, skutkom i rezultatom mającego miejsce 500 lat temu rozłamu, jaki dokonał się w Kościele zachodnim.

„Pieśń Naszych Korzeni” to odbywający się corocznie w Jarosławiu, cieszący się dużym uznaniem publiczności i krytyków, festiwal muzyki dawnej i tradycyjnej. Mają tutaj miejsce nie tylko koncertowe prezentacje światowych trendów w tych nurtach, w wykonaniu znakomitych artystów, przedstawicieli różnych kultur, ale także muzyczne eksperymenty, prawykonania, premiery, a muzyka dawna jest tutaj traktowana także jako pole odkryć i współczesnej, artystycznej kreacji.

Specyficzna formuła wspólnych działań artystów i uczestników zachęca do aktywnego, a nie tylko konsumpcyjnego, uczestnictwa w kulturze. Odbywają się tutaj spotkania, debaty, seminaria, otwarte próby, panele dyskusyjne, warsztaty. Prezentacje koncertowe zatem, służące popularyzacji i zachowaniu dziedzictwa kultury muzycznej, stanowią też punkt wyjścia do działań praktycznych, odbywających się przy intensywnym udziale publiczności, czynnie włączającej się w podejmowane działania.

Wywodząc się z tej samej tradycji liturgicznej, dwie konfesje stopniowo oddalały się od siebie i wykształciły swoiste formy muzyczne i literackie, jak również specyficzne formy edukacyjne i propagandowe, w których ważną rolę odgrywała muzyka. Formy te często eksponowały ideowe różnice, jak na przykład stosunek do języków narodowych, funkcję zgromadzenia, ludu, czy udział i sposób użycia instrumentów (ze szczególną rolą organów). Muzyka stanowiła często oręż w wyznaniowych sporach: przenosiła treści wiary, dostarczała teologicznej egzegezy, wspierając sporne kwestie, ukazywała triumfalistyczny splendor, wyrażała też ludową pobożność. Formy muzyczne wypływały z odziedziczonych po średniowieczu tradycji, stanowiąc jednocześnie odpowiedź na zapotrzebowanie ideowe.

Cyklowi prezentacji koncertowych zwyczajowo towarzyszyć będą codzienne warsztaty, seminaria, liturgie oraz wieczorne tradycyjne potańcówki.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.festiwal.jaroslaw.pl.

 

PROGRAM KONCERTÓW

Niedziela, 20 sierpnia, Kościół oo. reformatów (franciszkanie), godz. 20:00
Estońskie hymny reformacyjne i pieśni religijne z tradycji ludowej
LINNAMUUSIKUD (Estonia)
dyr. Taivo Niitvägi

Poniedziałek, 21 sierpnia, Kościół św. Mikołaja (Opactwo), godz. 20:00
Czeskie i niemieckie jezuickie pieśni mistyczne
Trutz-Nachtigal / Zdoro-Slavíček 1665
(Friedrich Spee / Felix Kadlinský)
:||:RITORNELLO:||: ((:FRAUCIMOR:)) (Czechy)
dyr. Michael Pospíšil

Wtorek, 22 sierpnia, Kolegiata jarosławska, godzina 20:00
Msza na Jubileusz Reformacji, Drezno 1617
(Heinrich Schütz, Michael Praetorius)
MUSICA FIATA, LA CAPELLA DUCALE (Niemcy)
dyr. Roland Wilson

Środa, 23 sierpnia, Bazylika MB Bolesnej (dominikanie), godz. 20:00
Nieszpory Maryjne, Diego Ortiz AD 1565
(muzyka figuralna, chorał, hiszpańskie utwory instrumentalne)
LA BILANCETTA (Czechy, Niemcy, Polska)
dyr. Ladislav Horký

Czwartek, 24 sierpnia, Bazylika MB Bolesnej (dominikanie), godz. 20:00
Msza „O Gloriosa Domina” ca. 1660
(Mielczewski, Mazak, Michna)
:||:RITORNELLO:||:, DOXOPHONIA (Czechy, Niemcy)
dyr. Michael Pospišil

Piątek, 25 sierpnia, Kościół św. Mikołaja (Opactwo), godz. 22:00
Choralabend
Ewangelickie chorały i pieśni protestanckie w językach narodowych
Preludia chorałowe i inne utwory organowe
THE SCHOOLE OF NIGHT, organiści, Chór festiwalowy

Sobota, 26 sierpnia, Cerkiew greckokatolicka, godz. 20:00
Kondakion o Nawróconej – Roman Melodos
Bizantyjskie oficjum według hymnu św. Romana Melodosa (VI w.)
Schola Węgajty oraz kantorzy bizantyjscy z Ukrainy, Bielska Podlaskiego i Białegostoku
dyr. Marcin Abijski

Niedziela, 27 sierpnia, bazylika MB Bolesnej – Dominikanie, godz. 9:30
Missa Gregoriana

Zobacz także