Jarosław: Warsztaty gregoriańskie „Alleluja” w ramach Festiwalu

Marcin Bornus-Szczyciński, wieloletni Dyrektor Festiwalu, uzasadnia obecność warsztatów gregoriańskich – Alleluja, przygotowywanych w tym roku w Jarosławiu z męską grupą śpiewaczą. 

Marcin Bornus-Szczyciński, wieloletni Dyrektor Festiwalu, uzasadnia obecność warsztatów gregoriańskich – Alleluja, przygotowywanych w tym roku w Jarosławiu z męską grupą śpiewaczą. 

– Tegoroczne warsztaty gregoriańskie poświecimy śpiewom Alleluja. Samo to hebrajskie słowo wyraża uczucie radości w sposób tak pełny i jednoznaczny, że żaden język, ani starożytny ani nowożytny, nie pokusił się o jego przetłumaczenie. Co więcej, tradycja przechowała nie tylko samo słowo, ale i doskonale zachowała muzykę. Śpiewając Alleluja, dotykamy samego rdzenia tradycji judeo-chrześcijańskiej. Żaden inny śpiew nie jest aż tak mocno zakorzeniony w tradycji. Przez ostatnie dwa tysiące lat niewiele się w tej materii zmieniło. 

Pokażę rozmaite Alleluja pochodzące z różnych tradycji. Jednogłosowe i polifoniczne. Śpiewy żydowskie, bizantyjskie i rzymskie. Część z nich nauczymy się wspólnie, także z udziałem kantora bizantyjskiego Marcina Abijskiego, regenta chóru z klasztoru supraskiego. W szczególności będziemy się mogli włączyć się w śpiew Alleluja na codziennej mszy aż do niedzielnej włącznie. Niektóre z tych śpiewów są tak melodyjne i zrozumiałe dla dzisiejszego uczestnika, że śmiało można je nazwać hitami, które łatwo zapadają w pamięć a nuci się je potem latami. 

Dodam, że nie jest to śpiew trudny dla wspólnoty. Każdy, nawet nieprzygotowany muzycznie może się w niego włączyć. Ale jednocześnie i nawet zaawansowany kantor znajdzie tu swoje miejsce, ćwicząc skomplikowany i wyrafinowany wers solowy.

Warsztaty odbywać się będą codziennie przed południem, od poniedziałku do soboty. Zapraszam przede wszystkim mężczyzn, jako z definicji nie objętych popołudniowymi pracami nad kobiecym śpiewem „Ordo Virtutum” Hildegardy z Bingen. Ale warsztat „Alleluja” jest też otwarty dla pań, tak jak cały dzisiejszy śpiew liturgiczny.

Marcin Bornus-Szczyciński

Zobacz także