Jasna Góra: Kilka tysięcy kapłanów uczestniczyło w ogólnopolskiej pielgrzymce

Około 5 tys. osób – biskupów, księży, diakonów, seminarzystów oraz ich rodzin – uczestniczyło na Jasnej Górze w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kapłanów – pierwszym takim spotkaniu od 40 lat. Dwudniowa pielgrzymka, którą zorganizowano z okazji Roku Kapłańskiego, odbywała się pod hasłem „Wierność Chrystusa, wierność kapłana”.

W specjalnym przesłaniu papież Benedykt XVI zachęcił kapłanów, by byli „ludźmi wytrwałej modlitwy i ascezy”. Natomiast do podjęcia nowych środków i metod w pracy duszpasterskiej wezwał polskich duchownych kard. Claudio Hummes, prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa. „Nie wystarczy przyjmować i ewangelizować tych, którzy przychodzą do naszych kościołów” – mówił kardynał podczas uroczystej Mszy św. w jasnogórskim sanktuarium.

Pielgrzymka rozpoczęła się w piątek wieczorem w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00, po którym księża uczestniczyli w czuwaniu pokutnym i pasterce maryjnej. Sobotnie spotkanie kapłanów z całej Polski rozpoczęło się poranną modlitwą w częstochowskiej archikatedrze Św. Rodziny. Obecnych było blisko 50 arcybiskupów, biskupów oraz prawie 2 tys. księży.

W modlitwie uczestniczyli m.in. kardynałowie: Claudio Hummes – prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa, metropolita krakowski Stanisław Dziwisz, przewodniczący KEP abp Józef Michalik, metropolita częstochowski abp Stanisław Nowak oraz przedstawiciele uczelni katolickich i wyżsi przełożeni zakonni. 

Podczas czuwania modlitewnego kapłani odśpiewali wspólnie z chórem Wyższego Seminarium Duchownego archidiecezji częstochowskiej modlitwę brewiarzową, której przewodniczył bp Wiktor Skworc z Tarnowa. Następnie z archikatedry wyruszyła procesja na Jasną Górę. Uczestniczący w procesji kapłani nieśli relikwie swojego Patrona, św. ks. Jana Marii Vianney’a. Na początku Mszy św. sprawowanej na jasnogórskim Szczycie, nuncjusz apostolski abp Józef Kowalczyk odczytał przesłanie, jakie do polskich księży skierował Benedykt XVI. „Bądźcie ludźmi wytrwałej modlitwy i ascezy” – zaapelował papież. Ojciec Święty zapewnił, że jednoczy się duchowo ze zgromadzonymi w sanktuarium biskupami, kapłanami, diakonami i wiernymi, którzy dziękują Bogu za dar kapłaństwa i proszą o uświęcenie tych, których wybrał do szczególnej służby Ludowi Bożemu.

Benedykt XVI zapewnił, że modli się, aby księża „przeżywając Rok Kapłański coraz bardziej nabierali zapału do dawania «silniejszego i bardziej wyrazistego świadectwa ewangelicznego we współczesnym świecie»”. „Bądźcie ludźmi wytrwałej modlitwy i ascezy, abyście stwarzali w Waszym życiu przestrzeń dla działania samego Boga” – zaapelował papież. Zauważył następnie, że Kościół w Polsce wydał wielu świętych kapłanów – wyznawców i męczenników. „Niech oni będą dla was wzorem i niech wstawiają się przed Panem, aby trwała ta tradycja kapłańskiej świętości” – napisał Benedykt XVI.

Uczestników pielgrzymki powitał kard. Stanisław Dziwisz, który powiedział, że modlitwa na Jasnej Górze jest dziękczynieniem za powołanie a równocześnie wyrazem kapłańskiej gotowości do dalszej służby u boku Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza. Metropolita krakowski zapewnił papieża o wierności i solidarności kapłanów w obliczu krzywdzących ataków, z jakimi się spotyka. „Podważanie jego osobistego autorytetu, a także autorytetu Kościoła, jest wysoce niesprawiedliwe, mające rysy prześladowania” – podkreślił.

Homilię podczas uroczystej Mszy św. wygłosił kard. Claudio Hummes. Prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa zachęcił polskich kapłanów do podjęcia nowych środków i metod w pracy duszpasterskiej. „Nie wystarczy przyjmować i ewangelizować tych, którzy przychodzą do naszych kościołów” – mówił kardynał. Watykański hierarcha zauważył, że historia Kościoła w Polsce zna wielką liczbę świętych kapłanów, a wśród nich także męczenników. Wspomniał przy tym postać ks. Jerzego Popiełuszki, którego beatyfikacja odbędzie się 6 czerwca w Warszawie. „Dzisiaj jak zawsze świętość pozostaje głównym celem proponowanym kapłanom. Także dzisiaj są wśród was kapłani święci, wzorowi, którzy was inspirują” – mówił do księży kard. Hummes.

W jego opinii kapłani powinni przede wszystkim „odnaleźć” ochrzczonych niewystarczająco przepojonych Ewangelią, którzy mają wiarę kruchą, chaotyczną i stają się łatwym łupem dla innych głosicieli. „Mogę Wam powiedzieć, drodzy kapłani, że normalnie gdy kapłan z entuzjazmem, wiarą i odwagą podejmuje swą misję, odnajduje prawdziwy sens swojej kapłańskiej tożsamości i umacnia się na drodze dążenia do doskonałości, którą Sobór Watykański II proponuje wszystkim prezbiterom” – zachęcał księży kard. Hummes.

Podczas Mszy św. duchowni odnowili swoje przyrzeczenia kapłańskie oraz odmówili akt zawierzenia polskich kapłanów Chrystusowi za pośrednictwem Matki Bożej. Akt ten odczytał kardynał-senior Franciszek Macharski oraz przedstawiciele księży diecezjalnych i zakonnych. Polscy kapłani wystosowali też specjalny telegram do Benedykta XVI. Zapewnili w nim, iż pragną całym życiem świadczyć, że Bóg jest Miłością, umacniać w ludziach nadzieję zbawienia i dawać świadectwo miłości w prawdzie. Telegram do Ojca Świętego odczytał na zakończenie Mszy św. bp Stanisław Budzik, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski. Księża skierowali do papieża „słowa synowskiego oddania” deklarując m.in.: „Razem z Tobą chcemy być sługami Chrystusowej radości i wspierać Cię w niesieniu Chrystusowego Krzyża”.

Na koniec kapłani złożyli wotum wierności, w postaci księgi z nazwiskami niemal 3 tys. księży, którzy zginęli z rąk hitlerowców lub w niewoli sowieckiej i misjonarzy męczenników oraz urny z ziemią z miejsc kaźni z Polski, Rosji i Niemiec. Księgę przygotowało Wyższe Seminarium Duchowne z Tarnowa. Klerycy przez niemal 3 tygodnie – zaczynając od początku Wielkiego Postu – ręcznie wpisywali nazwiska kapłanów i kleryków, z zaznaczeniem z jakiej diecezji lub którego zakonu pochodzili, datą i miejscem śmierci. 

Księga wotum zdobiona jest motywem cierni z obrazu z bazyliki w Getsemani. Natomiast urna ma kształt cylindra spowitego w chustę z widniejącym na środku krucyfiksem. Zarówno księga, jak i urna zostaną umieszczone w Kaplicy Pamięci Narodu Polskiego im. o. Augustyna Kordeckiego w XVII-wiecznej dzwonnicy na Jasnej Górze.

W Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kapłanów na Jasną Górę uczestniczyło ok. 5 tys. osób: biskupów, księży, diakonów, seminarzystów i osób świeckich. Wszystkich księży posługujących w Polsce – diecezjalnych i zakonnych – jest ok. 29 tys.

inf. KAI

Zobacz także