Jasna Góra: Odbyło się sympozjum liturgiczne dla osób konsekrowanych

Pogłębienie wiedzy liturgicznej sióstr zakonnych to cel dwudniowego sympozjum na Jasnej Górze. Spotkanie zorganizowała Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski. Temat spotkania to „Mistagogia wybranych symboli w liturgii”.

Przewodniczący Komisji, bp Stefan Cichy przypomniał, że zakonnice często pełnią posługę zakrystianek lub katechetek. – Siostry mają sporo różnych pytań, odpowiadamy na nie, co też pomaga Komisji, by na te czy inne sprawy zwrócić uwagę – mówił bp Cichy.

Zdaniem s. Adelajdy Sielepin CHR, która kieruje Katedrą Teologii Liturgii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, jasnogórskie sympozjum jest ważnym elementem szkoły formacyjnej sióstr zakonnych. – Te spotkania wnoszą ważne zagadnienia teologiczne, które mają znaczenie dla życia duchowego – powiedziała zakonnica. Dodała, że łączenie znaków liturgicznych z życiem codziennym jest chrześcijańską powinnością. „Np. taki prosty znak krzyża czy wody święconej; nie ma tego obyczaju, wstydzimy się sami siebie, np. mieć wodę święconą w domu, czy kropielniczkę przy drzwiach i po prostu przy wychodzeniu z domu przeżegnać się – zauważa s. Adelajda.

Podczas sympozjum mowa była m.in. o potrzebie wtajemniczenia w rozumienie symboli liturgicznych, świadomego przeżywania milczenia w liturgii, symbolice gestów w liturgii, elementach naturalnych w służbie liturgii takich jak woda, ogień, oliwa, kadzidło itd. i znaczeniu ksiąg liturgicznych oraz szacunku do nich. Drugiego dnia, w piątek, 8 października, po Mszy św. celebrowanej o godz. 8.00 w Kaplicy Matki Bożej, rozmawiano o symbolice szat i insygniów biskupa oraz niektórych symbolach w przestrzeni liturgicznej takich jak wieczna lampka, paschał, zacheuszki czy wieniec adwentowy.

Komisja KEP ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ma za zadanie m.in. wprowadzanie w życie zarządzeń Stolicy Apostolskiej i Episkopatu Polski dotyczących kultu. Troszczy się ponadto o przekłady tekstów i instrukcji liturgicznych, o formację liturgiczną duchowieństwa i wiernych, o poprawność sprawowanej liturgii, tekstów liturgicznych i piękno pieśni kościelnych jak również przygotowuje propozycje programów homiletycznych i komentarzy liturgicznych.

inf. KAI

Zobacz także