Jaśnieje Krzyż Chwalebny

Dziś Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W tym wpisie nic szczególnego - żadnych refleksji, wniosków czy mądrych pouczeń. Po prostu kilka pięknych tekstów z liturgii bizantyjskiej na to święto.

Krzyżowi Twemu kłaniamy się, Władco, i święte
zmartwychwstanie Twoje sławimy.

Przyjdźcie, wszystkie narody, pokłońmy się błogosławionemu drzewu,
przez które nastała wieczna prawda. Ten bowiem, który drzewem oszukał
Praojca Adama, zostaje oszukany krzyżem. Zrzucony, upada strasznym
upadkiem, który gwałtem zawładnął królewskim stworzeniem. Krwią Bożą
zmyty zostaje jad węża i zlikwidowane przekleństwo sprawiedliwego osądzenia
po osądzeniu Sprawiedliwego przez nieprawy sąd. Należało bowiem drzewem
uleczyć drzewo i cierpienia osądzonego zniszczyć cierpieniami
Niecierpiętliwego na drzewie. Chwała, Chryste Królu, Twej mądrej ekonomii
względem nas, przez którą wszystkich zbawiłeś jako Dobry i Przyjaciel
człowieka.

Zasadzone na miejscu czaszki drzewo prawdziwego życia, na którym
zgotował zbawienie Przedwieczny Król pośrodku ziemi, będąc dzisiaj
podnoszonym, uświęca krańce świata i odnawia dom zmartwychwstania. Radują
się aniołowie na niebie i weselą się ludzie na ziemi, wołając za Dawidem i
mówiąc: Wywyższajcie Pana Boga naszego i kłaniajcie się podnóŜkowi nóg
Jego, albowiem jest on święty, dający światu wielkie miłosierdzie.

Obrazując krzyż Twój, Chryste, patriarcha Jakub, gdy dawał wnukom
błogosławieństwo, przełożył na ich głowach ręce. Podnosząc zaś dzisiaj ten
krzyż my wołamy: Daj pobożnemu ludowi Twemu zwycięstwo, jak
Konstantynowi dałeś pokonanie wrogów.

Krzyżu, twój jaśniejący gwiazdami obraz wskazał zdecydowane
zwycięstwo wielkiemu pobożnemu cesarzowi, którego matka znalazłszy ciebie,
uczyniła znanym całemu światu i dzisiaj podnosząc ciebie, my, chóry wiernych,
wołamy: Oświeć nas światłością twoją, życiodajny krzyżu. Uświęć nas mocą
twoją, najpobożniej czczony krzyżu. Umocnij nas przez podniesienie twoje,
podnoszony przeciwko bojowym zastępom wrogów.

 


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także