Jasnogórskie obchody uroczystości Wniebowzięcia NMP

Tegoroczna uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na Jasnej Górze odbywać się będzie w duchu dziękczynienia za światowe spotkanie młodych w Sydney i z prośbą o pokój dla świata. Obchody odpustowe rozpoczną się już 14 sierpnia, a wezmą w nich udział tysiące pielgrzymów, przybyłych głównie pieszo.

Uroczystości Wniebowzięcia NMP rozpoczną się już w najbliższy czwartek 14 sierpnia. O godz. 20 na jasnogórskim Szczycie zostanie odprawiona Msza św. pod przewodnictwem Prymasa Polski kard. Józefa Glempa. Będzie to szczególne dziękczynienie Bogu za spotkanie młodzieży w Sydney.

Do udziału w tej modlitwie zaproszeni są zarówno ci, którzy przeżywali Światowe Dni Młodych w dalekiej Australii, jak i ci, którzy tam udać się nie mogli. Podczas spotkania przypomniane zostanie papieskie przesłanie do młodych i zainicjowana przez Jana Pawła II idea spotkań młodzieży. Nie zabraknie świadectw i głębokiej modlitwy. Animację muzyczną pełnić będzie zespół "Mocni w Duchu". Kapłani zaproszeni są do koncelebry, a uczestnicy ŚDM w Sydney do przyjechania w narodowych strojach.

Na tę modlitwę zaproszeni zostali także uczestnicy pieszych pielgrzymek, które w tym czasie bardzo licznie przychodzą do jasnogórskiego sanktuarium. Następnie nocne czuwanie z 14 na 15 sierpnia w Kaplicy Matki Bożej poprowadzi Ewangelizacyjna Piesza Pielgrzymka Salezjańska.

Jak co roku, rano 15 sierpnia, o godz. 8.00 celebrowana będzie Msza św. dla pielgrzymów z Warszawy. Przewodniczyć jej będzie abp Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, a homilię wygłosi o. Roman Majewski, przeor Jasnej Góry. Ze stolicy przybędzie aż 6 pielgrzymek pieszych, w tym jedna z najstarszych i najliczniejszych – 297. Warszawska Pielgrzymka Piesza prowadzona przez paulinów.
O 9.30 rozpocznie się prezentacja śpiewów pielgrzymkowych, a o 10 modlitwa pod hasłem „Uczniowie Chrystusa w jasnogórskiej szkole Maryi modlą się o świętość życia dla całego Kościoła” .

Uroczystej sumie pontyfikalnej o godz. 11.00 przewodniczyć będzie abp Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce, a homilię wygłosi kard. Józef Glemp, Prymas Polski. W Eucharystii mają wziąć udział przedstawiciele Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego: patriarcha Ormian z Bejrutu i egzarcha Kościoła Katolickiego Ormian w Jerozolimie. Obecność gości związana jest z trwającą w sanktuarium od 12 sierpnia, prezentacją „Niebiańskiej Jerozolimy”, ołtarza wystawienia Najświętszego Sakramentu, który zostanie przekazany do Ziemi Świętej, wraz z modlitwą o pokój na świecie i w sercu każdego człowieka.

O 14.00 Drogę Krzyżową po Wałach Jasnej Góry poprowadzą uczestnicy 297. Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej.

Tradycyjnie Apel Jasnogórski 15 sierpnia, w rocznicę cudu nad Wisłą, w święto Wojska Polskiego poprowadzi biskup polowy Tadeusz Płoski. W modlitwie weźmie udział Kompania honorowa Wojska Polskiego.

Przeor Jasnej Góry, o. Roman Majewski zapewnia, że dla wszystkich wiernych, którzy przybędą w tych dniach do sanktuarium miejsca nie zabraknie, a udział w uroczystościach odpustowych nazywa podtrzymywaniem świętej tradycji Polaków i dawaniem świadectwa wiary.

Inf. KAI

 

Zobacz także