Jednodniowe warsztaty poświęcone emisji głosu w Chorzowie

Ośrodek Liturgiczny, działający przy Parafii św. Jadwigi w Chorzowie organizuje kolejne - po chorałowych, które odbyły się w listopadzie ub. roku - warsztaty muzyczne, tym razem poświęcone emisji głosu. Hasłem inicjatywy są słowa włoskiego kompozytora i śpiewaka Giulio Cacciniego: "Niech Twoja mowa będzie jako śpiew, a śpiew jako mowa". Warsztaty rozpoczną się 18 marca o godz. 9.00.

Warsztaty poprowadzi Jolanta Sznajder, absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach, absolwent Podyplomowych Studiów Emisji Głosu, dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. w Bytomiu, organizator Warsztatów Chorałowych w Bytomiu, współpracująca z Opactwem Benedyktynów w Tyńcu.

Jak podają organizatorzy, warsztaty obejmować będą zarówno teoretyczne zagadnienia z emisji głosu, jak również praktyczne ćwiczenia ułatwiające prawidłowe korzystanie z tego wyjątkowego instrumentu. Zapraszamy w szczególności osoby, które na co dzień używają głosu w swojej pracy zawodowej: nauczycieli, lektorów, psałterzystów, jak i tych wszystkich, którzy lubią śpiewać, a chcieliby podnieść poziom swojej wiedzy i warsztatu wokalnego.

Wśród zapowiadanych tamatów chorzowski Ośrodek podaje zasady korzystania z głosu, budowę narządu głosu, emocjonalność oddechową (związek z tekstem), ujednolicanie barwy oraz interpretację tekstu. W czasie Eucharystii uczestnicy będą się modlić śpiewając XI Mszę gregoriańską (po uprzednim poznaniu specjalnej emisji dla śpiewu chorałowego) oraz średniowieczne pieśni pasyjne. Za ciekawostkę można uznać plany wykonania "Lokomotywy" J. Tuwima na cztery głosy.

Tym razem przyjęto formę warsztatów jednodniowych, choć organizatorzy informują o możliwości skorzystania z noclegu i uczestnictwa we mszy niedzielnej, w czasie której zaśpiewa chór i zagra orkiestra Chorzowskiego Ośrodka Liturgicznego. Koszt uczestnictwa wynosi 10 zł. Zgłoszenia można przesyłać pod adres b.zygmunt@op.pl. Termin przyjowania zgłoszeń mija 12 marca.

 

Zobacz także