Jerozolima: Zielone Świątki w Wieczerniku

Uroczystości Pięćdziesiątnicy w Jerozolimie, w miejscu historycznego Wieczernika na Syjonie, rozpoczęły się Eucharystią we franciszkańskim kościele Najświętszego Zbawiciela. Od 1559 r. jest on główną siedzibą władz Kustodii Ziemi Świętej.

Tutaj po przejęciu Wieczernika przez muzułmanów wspominano tajemnice Ostatniej Wieczerzy, ukazanie się Zmartwychwstałego Jezusa apostołom oraz Zesłanie Ducha Św. Ukoronowaniem uroczystości były nieszpory w „górnej sali” XIV-wiecznego sanktuarium Wieczernika. Przewodniczył im o. Pierbattista Pizzaballa, kustosz Ziemi Świętej.

W tym roku, po raz pierwszy, liturgia nieszporów była poprzedzona uroczystym ingresem i okadzeniem niedużej sali – kaplicy, którą tradycja wskazuje jako miejsce Zesłania Ducha Świętego. W liturgii wzięli liczny udział zakonnicy i siostry zakonne, miejscowi wierni oraz pielgrzymi, wśród których najwięcej było Polaków. Miejsce dla kustosza i diakonów przygotowano przed mihrabem, czyli muzułmańską amboną. Po wypędzeniu w połowie XVI w. franciszkanów z klasztoru i sanktuarium na Syjonie, miejsce to było zamienione na meczet.

Charakterystycznym elementem liturgii był moment wspólnej modlitwy "Ojcze nasz", którą uczestnicy nieszporów odmówili każdy we własnym języku. Był to widoczny znak powszechności Kościoła Chrystusowego, który od Wieczernika rozpoczął misję ewangelizacji całego świata.

Celebrowane każdego roku nieszpory Zesłania Ducha Świętego w Wieczerniku przypominają, że prawowitymi właścicielami tego sanktuarium są franciszkanie, sprawujący od 1347 r. w imieniu Kościoła katolickiego opiekę nad Miejscami Świętymi. Przy Wieczerniku został wybudowany pierwszy klasztor Kustodii Ziemi Świętej (1335 r.). Mimo iż franciszkanie zostali wyrzuceni z tego miejsca w 1551 r., do dzisiaj kustosz Ziemi Świętej nosi oficjalny tytuł „Gwardiana świętej Góry Syjon”. Obecnie Wieczernik jest w rękach władz Izraela.

inf. KAI

 

Zobacz także