Jeszcze a propos „Kanonu Hipolita”, II ME i Kanonu Rzymskiego

Co jakiś czas słyszymy, że "II Modlitwa eucharystyczna jest najstarszą anaforą Kościoła rzymskiego".

Swego czasu już coś napisałem na blogu na ten temat (tutaj), tu chciałem tylko zalinkować ciekawy artykuł w tej kwestii, autorem jest francuski historyk liturgii Matthieu Smyth, profesor Uniwersytetu w Strasburgu.

Artykuł „The Anaphora of the So-called Apostolic Tradition and the Roman Eucharistic Prayer”, opublikowany w periodyku Usus Antiquior 1 (2010), s. 5-25 oraz w książce M.E. Johnson (ed.), Issues in Eucharistic Praying in East and West: Essays in Liturgical and Theological Analysis, Collegeville 2010, s. 71-98. Tekst pierwotnie ukazał się w języku francuskim w periodyku Revue des sciences religieuses 81 (2007), s. 95-118.

Autor wyraźnie optuje za zachodnio-syryjskim pochodzeniem anafory z „Tradycji apostolskiej” (tzw. Kanon Hipolita), opowiada się także za datowaniem jej na I połowę IV wieku. Oczywiście są to hipotezy, jednak znacznie bardziej prawdopodobne niż fantazje o „najstarszej modlitwie Kościoła rzymskiego”. Ponadto autor pokazuje jak posoborowa adaptacja tej anafory, czyli II ME, w gruncie rzeczy usunęła wszystkie najbardziej charakterystyczne cechy jej starożytnego modelu.

Artykuł w pdf można pobrać tutaj.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....