Jezus objaśnia myśli Boże

 nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Wtedy Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie (Mt 16. 23b – 24a) 

„Zaprzeć się samego siebie” – nie iść nawet za najgłębszymi spontanizmami swojej natury.
 
Nie poszukiwać znaczenia, a któż go nie chce.
Znieść zniewagę, hańbę, a cóż trudniejszego.
Nie dać się opanować świętemu gniewowi wobec łajdactwa.
 
I nie chodzi o praktykę cnót, o opanowanie, dystans do spraw doczesnych.
 
Nie dać się pokonać nieśmiałości, ale nie stać się zuchwalcem.
Być uczynnym, ale nie służalczym.
 
I nie o żaden złoty środek tu idzie, a chrześcijaństwo nie jest nauką moralności. By móc pójść za Jezusem tak, by się umieć zapierać siebie, trzeba wpierw siebie poznać.
 
Człowiek o zaniżonym poczuciu godności łatwo godzi się na bycie poniewieranym – i on też ma się zaprzeć siebie.
Niewolnicza spolegliwość, służalstwo nie ma się przedstawić jako posłuszeństwo przełożonym, a nieśmiałość jako wstydliwość – ludzie o takich charakterach mają nauczyć zapierać się samych siebie, a nie swoimi słabościami mistyfikować cnoty moralne.
 
A ten, kogo bez reszty porywa idea, żyje dla sprawy, zaprze się siebie, gdy wejdzie w prozę życia: wytrze nos zasmarkanemu dziecku, pozmywa naczynia, ogoli się, zasadzi na swoim balkonie pelargonię.
Ten zaś, komu się udaje zarabiać duże pieniądze, kto znakomicie troska się o pomyślność życiową, gdy da znaczne pieniądze na wzniosły cel, który ma za nieroztropnie szalony, też zaprze się samego siebie.
 
Żyć tak, jak człowiek nie umie: ani Sokrates, ani stoik, ani bohater.
 

Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Marian Grabowski

Marian Grabowski na Liturgia.pl

Dr hab. fizyki teoretycznej, profesor zwyczajny nauk humanistycznych. Kierownik Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu. Zajmuje się aksjologią nauki, etyką, antropologią filozoficzną. Autor m.in. książek: "Historia upadku", "Pomazaniec. Przyczynek do chrystologii filozoficznej", "Podziw i zdumienie w matematyce i fizyce".