Joanna Jarco

Joanna JarcoJoanna JarcoProjektant graficzny, ceramik, śpiewak. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa w Warszawie. Ukończyła też studia podyplomowe w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. J. Tischnera na wydziale Życie i myśl Jana Pawła II. Wychowała się i mieszka w Podkowie Leśnej. 

Interesuje się wieloma dziedzinami sztuk plastycznych (projektowanie graficzne, malarstwo, ceramika, fotografia), muzyką (w szczególności sakralną i liturgiczną) oraz filozofią. Od 1997 roku zajmuje się zawodowo projektowaniem graficznym.

Jest autorką szeregu projektów graficznych stworzonych dla Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, m.in.: Jezu, śliczny kwiecie, Pieśń o nadziei, Przez Twe święte Zmartwychwstanie, Duszo Chrystusowa

Wykonuje również projekty dla wielu prestiżowych instytucji kulturalnych. Od kilku lat interesuje się muzyką liturgiczną. Założyła Stowarzyszenie „Sztuka Żywota” w Warszawie i zainicjowała cykl spotkań „Soboty z chorałem”. Organizowała kilka sesji warsztatów poświęconych chorałowi gregoriańskiemu. 

Sama mówi o swojej pracy: „Artyści są odpowiedzialni za kształtowanie wewnętrznego ładu i poczucia piękna w ludziach, co owocuje rozwojem duchowym i porządkiem społecznym. Obserwuję wiele zaniedbań i złych przykładów w tej dziedzinie. Z radością służę swoją pracą środowiskom katolickim. Poprzez realizowanie potrzeb tych instytucji docieram bezpośrednio do ludzi, którym sprawy Kościoła i wiary są bliskie. Pragnę pomagać ludziom w skupieniu serca i umysłu, rozbudzać w nich dobro i piękno”. 

Prowadzi bloga w serwisie Liturgia.pl.

Zobacz także