Jutro Niedziela: II niedziela zwykła roku C

Czyje zaślubiny odbyły się w Kanie Galilejskiej? Do kogo przyszedł Jezus? Do mnie i do ciebie. Do swojego Kościoła. To sens cudu objawionego w Kanie. Zostaliśmy wybrani przez Boga. Jesteśmy jedyni, ukochani.

Jutro Niedziela

Bóg deklaruje, że nigdy nas nie opuści, ale i z naszej strony też musi być deklaracja, ślubowanie. Tak jak każde zaślubiny są wielkim szczęściem ale i odpowiedzialnością za nowy związek, nową rodzinę, tak każdy z nas został obdarowany wielką miłością ale także odpowiedzialnością. Ma swoje zadanie, rolę w tym związku. Jak w małżeństwie: On (Bóg) będzie zawsze przy niej, jak wierny mąż a Ona (My) będzie radością jego życia. W ten sposób zakochany Bóg odnajduje swoją miłość.

Każdy z nas jest inny a wszyscy wzajemnie się uzupełniamy. Jesteśmy jednym Kościołem. Pasujemy do siebie. Każdy ma swoją misję, bo każdy otrzymał inny dar. Wszystko jednak co otrzymaliśmy, powinno nas łączyć a nie dzielić. Dary od Ducha Świętego nie są naszą prywatną własnością. Służą do budowania wspólnego dobra. Wspólnego lepszego świata. Naszego wspólnego życia.

Cały artykuł można przeczytać w serwisie Stacja7.pl.

Zobacz także

Agnieszka Mycka

Agnieszka Mycka na Liturgia.pl

Muzykolog, magistra scholae, praecentrix. Absolwentka Instytutu Muzykologii KUL. Szczęśliwa żona i matka szukająca harmonii domu, chorału gregoriańskiego i liturgii.