Jutro Niedziela: Niedziela Palmowa roku C

Kto ukrzyżował Jezusa? Łukasz pokazuje odpowiedzialnych za śmierć Jezusa. Nie są nimi tylko Judasz, Piłat i żołnierze, lecz cała ludzkość wszystkich czasów.

U Łukasza – w przeciwieństwie do pozostałych ewangelistów – Jezus nie wymawia imienia zdrajcy. Mówi jedynie: Oto ręka mojego zdrajcy jest ze Mną na stole. W rzeczywistości zdrajcą będzie każdy z jego uczniów. Tylko u Łukasza słowa Jezusa skierowane do Szymona Piotra są zapowiedzią zdrady i równocześnie zapowiedzią przetrwania ogromnej próby wiary – dzięki pomocy samego Jezusa.

Tylko Łukasz wspomina anioła, który towarzyszy Jezusowi podczas modlitwy w Getsemani: to odpowiedź Ojca na modlitwę Syna – nie poprzez usunięcie Kielicha Męki, lecz obecność przy Nim. Tylko u Łukasza znajdujemy modlitwę Jezusa za oprawców: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią.

Cały artykuł można przeczytać w serwisie Stacja7.pl.

Zobacz także