Jutro Niedziela: Niedziela Zmartwychwstania roku C

Nikt nie widział zmartwychwstania. Nie opisuje tego momentu żadna z Ewangelii. To niezwykle istotny szczegół. Ewangelia nie jest rekonstrukcją wydarzeń, próbą opisu rzeczy, których nikt nie wiedział, nie jest podatna na wyobraźnię autorów, którzy ostatecznie mogliby wymyślić wizję Zmartwychwstającego Jezusa. Nie. Zmartwychwstanie oparte jest na świadectwach.

To dlatego w dzisiejszym słowie dominują świadectwa. Św. Jan na widok tego, co zobaczył w środku pustego już grobu, uświadomiwszy sobie zapowiedzi Starego Testamentu i samego Jezusa, zrozumiał, co tu się stało. Piotr w domu Korneliusza mówi: Bóg pozwolił Mu ukazać się… nam… jedliśmy z Nim i piliśmy po Jego zmartwychwstaniu.

Ale świadectwem Zmartwychwstania jest też 2016 rok i istniejący Kościół, wciąż żywy, który nie miałby sensu istnieć, gdyby nie zmartwychwstanie Jezusa. Kościół jest niczym innym jak żywą odpowiedzią na orędzie Zmartwychwstania: Dążcie do tego, co w górze.

Cały artykuł można przeczytać w serwisie Stacja7.pl.

Zobacz także