Jutro Niedziela: VI niedziela wielkanocna roku B

Jan podaje nam dziś najprostszą i najpiękniejszą definicję Boga. Bóg jest Miłością. Definicji Jana nie można odwrócić. Miłość, nie jest Bogiem.

W dzisiejszej ewangelii Jezus daje nam zadanie: abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Jezus uczy nas, czym jest prawdziwa miłość, pokazał ją nam swoim życiem. Jezus, jest obrazem miłości w najczystszej postaci. To miłość w najgłębszym tego słowa znaczeniu: czysta, bezinteresowna, całkowicie oddana. Ta miłość, ma stać się naszym domem, przestrzenią życia. Ma trwać.

Jutro Niedziela

Taka miłością mamy obdarzać się nawzajem.

Tylko taka miłość, która prowadzi wprost do Boga przetrwa w Królestwie Niebieskim. Może się zdarzyć, że wielu ludzi, których spotkaliśmy na ziemi, nawet najbliższych, nie rozpoznamy w niebie, bo nie pokochaliśmy ich Bożą miłością.

Cały artykuł można przeczytać w serwisie Stacja7.pl.

Zobacz także