Jutro Niedziela: XXIII niedziela zwykła roku B

Odwagi! Nie bójcie się! Wszystko jest możliwe. Odwrócić los – to przywrócić wzrok niewidomym, słuch głuchym, spieczoną ziemię zmienić w staw (pierwsze czytanie).

Jutro Niedziela

Odwrócić los – to chlebem nakarmić głodnych, wypuścić na wolność uwięzionych, dźwigać poniżonych, strzec przybyszów (psalm). Odwrócić los – to nie czynić różnic między sobą i nie stawać się przewrotnymi sędziami, wybrać ubogich tego świata i uczynić bogatymi w wierze (drugie czytanie). Odwrócić los – to otworzyć się (Effatha) na Boże Słowo, Moc, Bliskość, które przynosi ze sobą Jezus (Ewangelia).

Odwrócić los – to zostać zbawionym. Tylko Jezus mógł to dla nas uczynić. Tylko Jezus wypełnia wszystkie proroctwa. Uzdrawia, leczy, dobrze wszystko czyni. Cały sekret polega na tym, że nie ma dla Niego rzeczy niemożliwych. To On sprawia, że możesz być zbawiony.

Cały artykuł można przeczytać w serwisie Stacja7.pl.

Zobacz także