Już 600 świeckich rozdaje komunię w archidiecezji poznańskiej

Już sześciuset świeckich mężczyzn będzie mogło udzielać komunii św. w parafiach archidiecezji poznańskiej. Kolejnych 65 świeckich nadzwyczajnych szafarzy ustanowił w niedzielę metropolita poznański, arcybiskup Stanisław Gądecki. Dziękując nadzwyczajnym szafarzom za gotowość przyjęcia przez nich posługi, metropolita przypomniał zarazem, że Kościół może korzystać z ich pomocy w komunikowaniu wiernych jedynie w wyjątkowych przypadkach.

– "Poza chorobą i niedołężnością celebrujący mszę świętą kapłan, a także koncelebransi nie mogą się wyręczać posługą nadzwyczajnych szafarzy, sami nie udzielając komunii świętej" – stwierdził abp Gądecki. W kazaniu metropolita poznański dodał, że "głównym motywem wprowadzenia tej posługi do Kościoła jest duchowe dobro wiernych, a nie wygoda czy brak gorliwości duszpasterskiej kapłanów".

Podczas uroczystej mszy św. w bazylice archikatedralnej w Poznaniu arcybiskup Gądecki prosił kandydatów na szafarzy słowami modlitwy, by starali się "przyświecać innym przykładem chrześcijańskiego życia, żywą wiarą i dobrymi obyczajami".

Razem z nowo ustanowionymi szafarzami swoje przyrzeczenia odnowiło też 530 mężczyzn, sprawujących już posługę nadzwyczajnego szafarza. Pierwsi spośród nich zaczęli udzielać komunii świętej przed siedmioma laty, komunikując chorych w ich domach i wspomagając kapłanów w kościołach w udzielaniu komunii w wypadku dużej liczby wiernych.

Świeccy rozdawali Komunię już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Do praktyki tej Kościół katolicki powrócił po Soborze Watykańskim II. W Polsce nadzwyczajni szafarze sprawują posługę w kilku diecezjach.

inf. KAI

 

Zobacz także