Kairos

„Otwórz oczy.
A potem
jeszcze raz otwórz oczy”.
(Terry Pratchett)

(…) wiedzcie, że już czas,
że już nadeszła pora
abyście się ze snu obudzili.
Albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie,
niż kiedy uwierzyliśmy.
Noc przeminęła,
a dzień się przybliżył.
On rzekł:
W czasie łaski wysłuchałem ciebie,
a w dniu zbawienia pomogłem ci.
Spójrz:
teraz czas upragniony!
Spójrz:
teraz dzień zbawienia!

(Rz 13,11 -12a; 2 Kor 6,2)

 

Oto czas upragniony, tutaj i teraz: Kairos… ten drugi Czas. Nie chronos – czas mijających dni, czas przyszłości znikającej bezpowrotnie w przeszłości, czas więżący, nieubłagalny, jednostajny.
Ale ten drugi. Czas sposobny, czas świąteczny… i czas krytyczny, bo przynoszący ze sobą odzyskane prawo wyboru.
Pan przyszedł i stał się Czas.
Czas, który jest świtem i wyzwoleniem; czas, który jest czasem właściwym, czasem nie trwania a tworzenia; czas, który przenikając nurty historii nie podlega jej tyranii. Wyrywa się, zawraca i krąży; wzbija się i wznosi; wyzwala i pozwala odnaleźć Przestrzeń. Przemienia historię i ukazuje jej sens. Oto Kairos: czas przebudzenia, czas ocalenia. Teraz. W tej właśnie chwili.
 
„Otwórz oczy.
A potem
jeszcze raz otwórz oczy”.
(Terry Pratchett)
 

 


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Agnieszka Myszewska-Dekert

Agnieszka Myszewska-Dekert na Liturgia.pl

Matka pięciorga dzieci. Z wykształcenia pedagog rodziny i katecheta. Pisze artykuły, tworzy opowieści a także chrześcijańskie midrasze. Zafascynowana Pismem Świętym jako żywym Słowem i Przestrzenią w której "żyjemy, poruszamy się i jesteśmy", stara się Je coraz bardziej poznawać i zgłębiać. Publikowała w kwartalniku eSPe i miesięczniku List. Autorka książek: "Modlitwa - nieustanna wymiana miłości" (Kraków, 2001) oraz "Cynamon i Marianna. Baśń inicjacyjna" (Kraków 2015).