Kanada: Wielka procesja na Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym

Szósty dzień Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego przeżywany był pod hasłem „Eucharystia a misje”. Dedykowany był Kościołowi w Oceanii. Jednym z ważniejszych wydarzeń całego kongresu była czwartkowa procesja eucharystyczna, w której wzięło udział ok. 20 tys. ludzi.

Mieszkańcy Quebecu z ogromną życzliwością witali pielgrzymów, którzy podążali za Chrystusem eucharystycznym. Na to wydarzenie czekali ponad 20 lat. Jak powiedział jeden z organizatorów poprzedzającej Kongres pielgrzymki Arki Nowego Przymierza, Jarosław Grządka, „czegoś takiego nie było od roku 1984, to znaczy od wizyty Jana Pawła II. Quebec długo na to czekał. Każda parafia się przygotowywała i to na wielką skalę”.

W piątek uczestnicy kongresu mogli wysłuchać katechezy, którą wygłosi kard. Telesphore Placidus Toppo z Rańći w Indiach. Znany jest z ogromnej troski o ubogich i uzależnionych. Zakładał dla nich szkoły, ośrodki rehabilitacyjne oraz domy pomocy.

Świadectwem wiary podzielił się José Prado Flores, pochodzący z Meksyku świecki dyrektor i założyciel szkół ewangelizacji. Uczestnicy mogli również wziąć udział w konferencjach, m.in. na na temat „umycia nóg” (zainspirowanej liturgią Wielkiego Czwartku) oraz o uzdrawiającej mocy adoracji Najświętszego Sakramentu.

Szósty – przedostatni – dzień Kongresu, poświęcony Kościołowi w Afryce, upłynął z kolei pod hasłem „Świadcząc o Eucharystii w świecie”. Poranną katechezę wygłosił kard. Christian Wiyghan Tumi, arcybiskup Doula w Kamerunie.

Pytany przez Radio Watykańskie o pierwsze owoce tego wydarzenia gospodarz kongresu, kard. Marca Ouelleta, powiedział: „Sam proces przygotowania jest już wielkim darem Kongresu Eucharystycznego – powiedział kard. Ouellet. – Postanowiłem również ponownie powołać do życia niższe seminarium, aby rozbudzać powołania kapłańskie. Kongres jest wydarzeniem, które z Bożą łaską będzie miało swoją kontynuację podczas adwentu. Potrzebujemy prawdziwego Zesłania Ducha Świętego – Eucharystycznego Zesłania Ducha Świętego.

Doświadczając radości wiary, która daje prawdziwy sens naszemu życiu oraz nadzieję, aby podjąć zobowiązania służąc naszym braciom i siostrom. To wydarzenie jest renesansem dla naszej kultury: kultury życia, wiary i nadziei” – dodał arcybiskup Quebeku.

inf. KAI, RV

 

Zobacz także