Kard. A. Sodano odbył ingres do kościoła św. Aurei w Ostii

W niedzielę, 10 lipca przed południem odbył się w Ostia Antica pod Rzymem ingres kardynała Angelo Sodano do kościoła pw. św. Aurei, który jest jego nowym kościołem tytularnym. Po wyborze kardynała Josepha Ratzingera na papieża, watykański sekretarz stanu został dziekanem Kolegium Kardynalskiego. Zwyczaj ten sięga jeszcze połowy XII w., a potwierdził go Sykstus V (1585-90).

Witając się z parafianami kościoła prowadzonego przez księży augustynianów kardynał-dziekan życzył im pokoju, "którego tak bardzo nam potrzeba szczególnie w tych dniach". W kazaniu watykański sekretarz stanu stwierdził, że "Kościół dnia dzisiejszego jest drzewem, które nadal rośnie, które zapuściło korzenie w głębinie kultury ludzkiej, kultury europejskiej i kultury włoskiej, i użycza swych gałęzi jako bezpiecznego schronienia wszystkim ludziom dobrej woli".

Na zakończenie stwierdził, że z chrześcijańską ufnością przyjął propozycję Benedykta XVI, by pozostał na stanowisku sekretarza stanu, "kontynuując zadanie, które powierzył mu nieodżałowanej pamięci Jan Paweł II", jak również wybór na dziekana Kolegium Kardynalskiego. "Zdaję sobie doskonale sprawę z mych ograniczeń i z ciężaru lat, które mijają w nieubłagany sposób. Może wy tu, w Ostii, znacie tajemnicę wiecznej młodości, my w Rzymie jeszcze jej nie odkryliśmy" – dodał kardynał Angelo Sodano.

Diecezja Ostii powstała w III w. Jej pierwszy biskup objął rządy w 229 r. Od 336 r. wiadomo, że jej biskupi mieli prawo (może już wcześniej istniejące) koronacji nowego papieża. W 1150 Eugeniusz III przyznał biskupom tej podrzymskiej diecezji przywilej dziekaństwa, czyli honorowego przewodniczenia Kolegium Kardynalskiego, które zresztą mniej więcej w tym samym czasie powstało. Jednocześnie połączył on z Ostią inną podmiejską diecezję – Velletri. W różnych okresach łączono z nią jeszcze dwie inne diecezje: Tres Tabernae i Norma, które później jednak od niej odłączono. W 1914 św. Pius X ponownie rozdzielił diecezje Ostia i Velletri, pozostawiając jednocześnie przy kardynale-biskupie tej pierwszej dziekaństwo Kolegium.

Kolejni biskupi (nie wszyscy byli kardynałami) tej małej podrzymskiej diecezji są znani od r. 753 – pierwszym był Jerzy, prawdopodobnie do r. 783. Łącznie zaś do dzisiaj było ich 145.

inf. KAI

 

Zobacz także